Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai
Publicēts: 04.01.2012   |   Atjaunots: 18.07.2017

 

                               

Uzsākta projekta „Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai” realizācija

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu Valsts kase pilda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes funkcijas 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Sertifikācijas iestādes funkcijas ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus un apstiprināt, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Kopienas un dalībvalsts noteikumiem. Maksājumu iestādes funkcijas ir nodrošināt no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto Eiropas Savienības fondu līdzekļu uzskaiti un veikt maksājumus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem iespējami īsākā termiņā.

Ar 2012.gada 1.janvāri Valsts kase uzsāk Eiropas Savienības fondu projektu Nr.VSID/TP/CFLA/11/04 „Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas : LVL 255 399.00, tai skaitā ES fondu finansējums – 100% no attiecināmajām izmaksām - LVL 255 399.00.

Projekta beigu termiņš: 2015.gada 31.decembris

Projekta mērķis: nodrošināt efektīvu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizēšanu. Lai īstenotu projekta mērķi, projektā paredzētas sekojošas aktivitātes: Eiropas savienības fondu administrēšana, Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi, Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, kā arī mācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017