2012.gada februārī Latvija sekmīgi emitē 5 gadu obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos
Publicēts: 14.12.2012   |   Atjaunots: 14.06.2017

Latvija sekmīgi emitē 5 gadu obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos

Atruna

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

2012.gada 14.februārī Latvija sekmīgi emitēja piecu gadu obligācijas viena miljarda ASV dolāru apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 5,25% gadā (ienesīgums 5,375%).

Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par veikto emisiju un tirgus interesi: „Veiksmīgā obligāciju emisija skaidri demonstrē starptautisko finanšu tirgus dalībnieku, it īpaši investoru, augsto novērtējumu par paveikto Latvijas valsts ekonomikā. Esam pārliecinoši nostiprinājuši ārvalstu investoru uzticību ārējos tirgos, pat neraugoties uz eirozonas nedienām. Šis panākums ir kvalitātes zīme mūsu sabiedrības un valdības kopējam darbam par paveikto iepriekšējos gados. Šī emisija nodrošinās stabilu pamatu un pārliecību par starptautiskās aizņēmuma programmas sekmīgu pārfinansēšanu turpmākajos gados publiskajos finanšu tirgos.”

Darījuma apjoms noteikts, balstoties uz investoru lielo interesi par ieguldījumiem Latvijas vērtspapīros un līdz ar to iespēju noteikt zemāku kupona likmi. Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju, tādējādi pilnībā piesaistot šajā gadā plānotās emisijas ārējos finanšu tirgos, lai refinansētu starptautisko aizņēmuma programmu. Darījumā gūta plaša investoru līdzdalība no ASV, Eiropas, tai skaitā Londonas, un Āzijas, līdz ar to panākta investoru diversifikācija ārējos tirgos.

Emisijas vadošās bankas bija HSBC, Deutsche Bank un JP Morgan.


Latvijas Republikas 2012.gada februārī izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas Republika

Reitings

Baa3/BB+/BBB-

Formāts

Reg S/144a

Dzēšanas datums

22. februāris, 2017. gads (5 gadi)

Apjoms

USD 1 miljrads

Fiksētā ienākumu likme

5,25%

Cena

99,458%

Uzcenojums

Midswaps + 428 bp

Likumdošana

Anglijas

Emisijas datums

2012.gada 14.februāris

Birža

Luxemburg

Emisijas vadošās bankas

HSBC/Deutsche Bank/JP Morgan

Investoru sadalījums 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017