e-pārskatu sistēmas Plānošanas modulis
Publicēts: 06.02.2013   |   Atjaunots: 22.12.2015

e-pārskatu sistēmas Plānošanas modulis

ePārskatu sistēmas ietvaros pašvaldībām, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk tekstā  –iestādes)  ir iespēja plānot savu budžetu, izmantojot sistemas sadaļu "Plānošana".

Plānošanas modulis tapis, uzklausot atsevišķu pašvaldību vēlmes un priekšlikumus, papildinot Valsts kases piedāvātos pakalpojumus ePārskatu sistēmā.

Lai izmantotu ePārskatu sadaļu „Plānošana”, iestādes iesniedz pieteikumus par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu par iestādēm un par lietotājiem.

Organizāciju struktūra tiek veidota atbilstoši iestāžu pieteikumā norādītajai informācijai.

Plānošanas procesā iesaistītajiem ePārskatu sistēmas lietotājiem (analogi kā ePārskatu sistēmas lietotājiem) un atbilstoši tam, kādos līmeņos iestāde notiek budžeta plānošana, tiek piešķirtas sistēmas lietotāja tiesības. Pieejamās tiesības:

1) tiesības "budžeta plānošana - skatīt" - tiek piešķirtas lietotājiem budžeta plāna datu apskatei un atlasei;

2) tiesības "budžeta plānošana - vadīt un parakstīt" - tiek piešķirtas lietotājiem budžeta plāna datu ievadei, pārbaudei un parakstīšanai kā atbildīgajam finanšu darbiniekam;

3) tiesības "budžeta plānošana - konsolidēt" tiek piešķirtas lietotājiem budžeta plāna datu ievadei, pārbaudei , apkopošanā iesaistīto iestāžu datu pieņemšanai un parakstīšanai kā atbildīgajam finanšu darbiniekam. Lietotājam tiek piešķirtas arī tiesības noteikt budžeta plānošanas detalizāciju.

 Budžeta plāna veidošanai ePārskatu sistēmā Plānošanas modulī ir pieejamas un aizpildāmas veidlapas „Ieņēmumi”, „Izdevumi” ar iespēju aizpildīt papildu veidlapas pa EKK kodiem, „Budžeta kopsavilkums” un iespēja veidot dažādus „Saistošo noteikumu pielikumus”, izvēloties no piedāvātajiem atlases kritērijiem.

Sistēma piedāvā iespēju plānot sākotnējo budžetu katram gadam un veikt budžeta grozījumus, kā arī veikt budžeta plānošanu patstāvīgi izvēloties atsevišķus iestatījumus veidlapu veidošanai un iespēju veidot un izdrukāt katras veidlapas atskaites. Budžetu var sagatavot sadalījumā pa budžeta veidiem: „pamatbudžets”, „ziedojumi un dāvinājumi” (sistēmā izvēloties attiecīgo budžeta veidu pie periodu izvēlnes).Lai pārtrauktu tiesības izmantot sadaļu "Plānošana", jāiesniedz pieteikums par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017