Aizņemšanās plāni
Publicēts: 16.04.2013   |   Atjaunots: 12.06.2017

Valsts aizņemšanās stratēģijas stūrakmeņi: elastība un investoru bāzes diversifikācija

Vidēja termiņa aizņemšanās stratēģija kopējās finansēšanas nepieciešamības segšanai 2016.‑2018.gadā nodrošina elastību attiecībā uz aizņemšanās laiku, aizņēmumu valūtu, termiņiem un apjomu, un ir vērsta uz investoru bāzes diversifikāciju un turpmāku paplašināšanu.

Ņemot vērā vidēja termiņa finansēšanas nepieciešamību, kurā lielāko īpatsvaru veido ASV dolāros denominēto eiroobligāciju dzēšana 2017.gadā, finansējums jāpiesaista savlaicīgi, neatliekot uz pēdējo brīdi, lai samazinātu valsts parāda pārfinansēšanas risku. Vidējā termiņā tieši ārēja aizņēmuma instrumenti veidos būtiskāko daļu no kopējā piesaistāmā finanšu resursu apjoma. Aizņēmumus starptautiskajos finanšu tirgos plānots veikt ar etalona apjoma eiroobligāciju emisijām lielākajos globālajos kapitāla tirgos. Tomēr, lai vienlaikus diversificētu investoru bāzi valsts parāda portfelī, pie labvēlīgiem finanšu nosacījumiem daļu no finansējuma iespējams piesaistīt arī nišas kapitāla tirgos. 

Iekšzemes finanšu tirgū, savukārt, stratēģiski svarīgi ir uzturēt regulāru valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru piedāvājumu vietējiem investoriem. Arī turpmāk plānots piedāvāt gan īstermiņa parādzīmes likviditātes pozīcijas uzturēšanai, gan obligācijas pamata finansējuma nodrošināšanai . Piedāvājuma apjoms tiks atbilstoši tirgus kapacitātei un tirgus aizņēmumu procentu likmju tendencēm. Kopš 2013.gada sākuma Latvijā darbojas Primāro dīleru sistēma ar mērķi sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem (fiziskām personām) alternatīvu ieguldījumu veikšanas iespēju zema riska finanšu instrumentos, kopš 2013.gada 19.jūnija iedzīvotājiem tiek piedāvātas valsts emitētās krājobligācijas ar dažādiem dzēšanas termiņiem, no kuriem garākais un šobrīd pieprasītākais ir 10 gadi. Krājobligāciju pieejamība veicina privāto personu ieguldījumu pieredze un viņu uzticība finanšu tirgum, kā arī kopumā veicina valsts iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Tabula “Finasēšanas nepieciešamības novērtējums 2017.-2020.gadam (milj, EUR)”

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017