2014.gada aprīlī Latvija starptautiskajā finanšu tirgū sekmīgi emitē obligācijas eiro valūtā
Publicēts: 25.04.2014   |   Atjaunots: 14.06.2017

ATRUNA:

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

 

Ceturtdien, 24.aprīlī, Latvija sekmīgi emitēja desmit gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,875% gadā (ienesīgums 2,961%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām vairāk nekā trīs reizes pārsniedza piedāvājumu. Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par noorganizēto obligāciju emisiju eiro valūtā un lielo starptautiskā finanšu tirgus dalībnieku interesi.

 „Šī Latvijai šogad ir jau otrā sekmīgā obligāciju izcenošana eiro valūtā un tā apliecina mūsu valsts spēju veiksmīgi iekļauties starptautiskajos finanšu tirgos, kā arī ārvalstu investoru lielo interesi. Darījums ir veikts ļoti izdevīgā brīdī, jo Latvija ir kļuvusi par eirozonas dalībvalsti, un eirozona ir atgriezusies pie izaugsmes. Tas nozīmē, ka arī investoru interese un uzticēšanās Latvijas ekonomikai aug un veiktā emisija nodrošinās resursu, kas ļaus mums nākamajā gadā pārfinansēt Eiropas Komisijas aizdevumu,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.  

Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju un ņemot vērā šā brīža labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos.

Emisijā piesaistītos resursus plānots izmantot vispārējās finansēšanas nepieciešamības segšanai, tai skaitā 2015. gada janvārī plānotajai aizdevuma atmaksai Eiropas Komisijai 1,2 miljardu eiro apmērā, kura aizņēmuma likme bija 3,125%, kas ir augstāka nekā ar emisiju piesaistīto resursu likme.

Investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, sasniedzot plašu investoru līdzdalību primāri no Eiropas (Vācijas, Austrijas, Šveices, Lielbritānijas, Baltijas u.c.), kā arī no Āzijas un citiem reģioniem.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2014. gada janvārī, kad tika emitētas septiņu gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,625% gadā (ienesīgums 2,815%).

 

Latvijas   Republikas 24.04.2014 izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas   Republika

Reitings

Baa2/BBB+/BBB+

Formāts

Reg S Only,   Registered

Dzēšanas   datums

2024.gada 30.   aprīlis (10 gadi)

Apjoms

EUR 1   miljards

Fiksētā   ienākumu likme

2,875%

Cena

99.265

Uzcenojums

Midswaps +   120 bp

Likumdošana

Anglijas

Emisijas   datums

2014.gada 24.aprīlis

Birža

Luxemburg

Emisijas   vadošās bankas

Barclays/ Deutsche   Bank / Natixis

 

Investoru sadalījums

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017