2013. gada Papildinformācija
Publicēts: 27.06.2014   |   Atjaunots: 16.10.2014

Valsts pamatbužeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2013. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2013. gada 31. decembri

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2013. gada 31. decembrī

Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2013. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2013. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2013. gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību (2013. gads)

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem (2013. gada 31. decembrī)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem (2013. gada 31. decembrī)

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem uz 2013. gada 31. decembri

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2013. gada 31. decembrī

Pašvaldību galvojumu saraksts uz 2013. gada 31. decembri (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām)

Valsts izsniegtie galvojumi (2013. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm) (2013. gads)

Pašvaldību aizņēmumu saraksts (2013. gads)

Valsts ārējā parāda pārskats (2013. gads)

Valsts iekšējā parāda pārskats (2013. gads)

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017