Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai
Publicēts: 13.04.2016   |   Atjaunots: 13.04.2016

                       Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai

                                                                    Projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/003

 

Ar 20016.gada janvāri Valsts kase uzsāka projekta „Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai” īstenošanu.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projekta mērķis, atbilstoši MK noteikumu 485. 2.punktā noteiktajam  – nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes palielināšanu, īstenot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.

No projekta tiks segti atlīdzības izdevumi 6 ierēdņu/darbinieku slodzēm.

Tehniskās palīdzības projekta ietvaros, īstenojot darbību „Eiropas Savienības fondu uzraudzība”, Valsts kase nodrošinās:

  • efektīvu un kvalitatīvu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu;
  • savukārt, īstenojot darbību „Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana”, Valsts kase  nodrošinās tās kompetencē esošās darbības ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanai.

 Projekta kopējais ilgums ir 37 mēneši un kopējās izmaksas ir 490 000.00 EUR.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017