Latvija emitē 10 gadu obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos ar vēsturiski zemāko procentu likmi
Publicēts: 05.10.2016   |   Atjaunots: 14.06.2017

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI. ŠĪ PAZIŅOJUMA IZPLATĪŠANA ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS VAR BŪT IEROBEŽOTA AR LIKUMU UN PERSONĀM, KURU RĪCĪBĀ IR ŠIS PAZIŅOJUMS, TIEK PRASĪTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKU INFORMĒT SEVI PAR VISIEM IEROBEŽOJUMIEM UN IEVĒROT TOS.  

Piektdien, 30.septembrī, Latvija, izmantojot labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos emitēja jaunas 10 gadu obligācijas 650 miljonu eiro apmērā. Ārējā aizņēmuma obligācijas tika izlaistas ar viszemāko procentu likmi Latvijas vēsturē – fiksēto procentu (kupona) likmi 0,375% gadā (ienesīgums 0,456%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām 2,6 reizes pārsniedza piedāvājumu.

Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš atzīmē: Lēmums par emisiju tika pieņemts laikā, kad likmes aizņēmumiem eiro valūtā atrodas vēsturiski zemākajā līmenī, ļaujot nofiksēt ļoti zemas izmaksas par ilgtermiņa aizņēmumu. Savukārt augsto pieprasījumu pēc vērtspapīriem uzturēja investoru uzticība Latvijai kā drošam aizņēmējam.”

Darījumā piedalījās vairāk nekā 90 investori no dažādām valstīm, galvenokārt Eiropas (Vācijas, Lielbritānijas, Skandināvijas, un citām valstīm).

Emisijas vadošās bankas bija JP Morgan, Goldman Sachs un Barclays.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2016.gada maijā, kad tika emitētas 20 gadu obligācijas 650 miljonu eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375% gadā (ienesīgumu 1,514%).


Izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents Latvijas Republika
Reitings A3/ A- /A-
Formāts Reg S Registered
Dzēšanas datums 2026.gada 7.oktobris (10 gadi)
Apjoms EUR 650,000,000
Fiksētā ienākumu likme 0,375%
Ienesīgums 0,456%
Cena 99,21
Uzcenojums virs EUR bāzes likmes +19 bps
Likumdošana Anglijas
Emisijas datums 2016.gada 30.septembris
Birža Luksemburgas
Emisijas vadošās bankas

Barclays, Goldman Sachs International, J.P.Morgan

 


Investoru sadalījums

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017