Iedzīvotāju aptauja par labas pārvaldības principiem
Publicēts: 19.06.2017   |   Atjaunots: 19.06.2017

Latvijas Republikas tiesībsargs pēta labas pārvaldības principa īstenošanu, veicot iedzīvotāju aptauju. Aicinām jūs atbalstīt šo iniciatīvu, aizpildot aptauju, kuras ietvaros tiktu noskaidroti labās prakses piemēri, kā arī vēlamie uzlabojami dažādu iestāžu darbā. Aptaujas anketa pieejama šeit: http://ej.uz/labaparvaldiba

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām ir jau īstenojis informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” (http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/isa-pamaciba). Šīs kampaņas mērķis bija vēstīt, ka labas pārvaldības princips satur ne tikai tiesiskos aspektus, bet ir vērtība valsts pārvaldei un sabiedrībai kopumā. 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017