Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2012.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 03.07.2017.
Finanšu pārskati un to pielikumi
 

Saturs

1. Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2. Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam

3. Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskatam

4. Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

5. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

6. Pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatam

7. Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskatam

8. Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites bilance 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites bilancei

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

9. Pārskats par valsts parādu 2012.gadā

10. Pārskats par pašvaldību parādu 2012.gadā

Budžeta izpilde
 
 

11. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

12. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā

Skaidrojums par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi

13. Valsts budžeta ieņēmumi 2012.gadā

14. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2012.gadā

15. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā

15.1.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2012.gadā (01. - 13. resors)

15.1.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2012.gadā (14. - 24. resors)

15.1.3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2012.gadā (25. - 74. resors)

15.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā

15.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2012.gadā

16. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā

16.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2012.gadā

16.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā

16.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2012.gadā

17. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

18. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā

19. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā

20. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

21. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2012.gadā

22. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2012.gadā

23. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2012.gadā

 

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2012.gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem 2012.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem 2012.gada 31.decembrī

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2012.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2012.gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2012.gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2012.gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2012.gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm) 2012.gadā

Pašvaldību aizņēmumu saraksts 2012.gadā

Pašvaldību galvojumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām) 2012.gada 31.decembrī

Valsts izsniegtie galvojumi 2012.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem 2012.gada 31.decembrī

Valsts ārējā parāda pārskats 2012.gadā

Valsts iekšējā parāda pārskats 2012.gadā