Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Valsts kases ierosinājums valūtu kursu līmeņiem, kas būtu izmantojami, sagatavojot valsts budžeta pieprasījumus 2023.-2025. gadam.

Izveidots : 21.06.2022. Atjaunots: 15.08.2022.

 

Valūta Valsts kases ierosinājums valūtas kursam, kas izmantojams valsts budžeta pieprasījumu 2023.-2025.gadam sagatavošanai Maiņas kursa svārstību intervāla 2023.gadā zemākā robeža
USD 1,069 euro par vienu USD 1,153 euro par vienu USD
CAD 0,770 euro par vienu CAD 0,788 euro par vienu CAD
GBP 1,281 euro par vienu GBP 1,295 euro par vienu GBP
NOK 0,108 euro par vienu NOK 0,112 euro par vienu NOK
CHF 0,970 euro par vienu CHF 0,998 euro par vienu CHF
SEK 0,102 euro par vienu SEK 0,105 euro par vienu SEK
DKK 0,134 euro par vienu DKK 0,135 euro par vienu DKK
PLN 0,236 euro par vienu PLN 0,240 euro par vienu PLN
HUF 0,277 euro par simts HUF 0,282 euro par simts HUF
CZK 4,720 euro par simts CZK 4,830 euro par simts CZK
JPY 0,804 euro par simts JPY 0,849 euro par simts JPY
XDR* 1,366 euro par vienu XDR 1,427 euro par vienu XDR
RUB 1,545 euro par simts RUB 1,755 euro par simts RUB
TRY 5,367 euro par simts TRY 5,601 euro par simts TRY

*XDR valūtu groza kursa prognozei tika izmantots jauns valūtu īpatsvars, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.augustā ar indikatīvajiem valūtu svariem uz 2022.gada 17.jūniju.

Izvērtējot pašreizējo situāciju valūtu tirgū, veicot ekonometrisko modelēšanu un apkopojot vadošo pasaules banku prognožu novērtējumus, sagaidāms, ka turpmāk EUR vērtību pret pārējām valūtām ietekmēs šādi būtiskākie faktori:

  • Krievijas militārā iebrukuma attīstība Ukrainā;
  • Eiropas Savienības, ASV un Krievijas savstarpējās visaptveērošās ekonomiskās sankcijas, t.sk. gāzes un naftas importa aizliegums, kas izraisa izteikti negatīvu ietekmi uz ES makroekonomiskajiem rādītājiem;
  • Naftas  un gāzes cenu nākotnes dinamika, kas lielā mērā ietekmē šī dabas resursa eksportējošo valstu (Krievija, Norvēģija, Kanāda, ASV) un valstu, kas visvairāk ir atkarīgas no šo resursu importa, valūtas vērtību;
  • Eiropas Centrālās bankas, ASV Federālās Rezervju Sistēmas un atbilstošo valstu centrālo banku īstenotās monetārās politikas un to virziens;
  • atbilstošās valsts prognozētā ekonomikas izaugsme nākamajos gados un sagaidāmais izaugsmes relatīvais līmenis pret euro zonas ekonomikas izaugsmi, tajā skaitā, Covid-19 pandēmijas ietekmes apjoms un ekonomikas atveseļošanās temps atbilstošajās valstīs;
  • citi ģeopolitiskie riski.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka finanšu tirgos novērotās svārstības ir augstas un finanšu aktīvu (tai skaitā valūtu) cenu ietekmējošo faktoru dinamika bieži vien nav iepriekš paredzama (šo faktu atzīst arī pasaules lielāko banku analītiķi), it īpaši šī brīža augstās nenoteiktības apstākļos, kas savukārt apgrūtina drošu prognožu veidošanu.

Valsts kases prognozes atbilstoši vispārpieņemtai finanšu tirgus analīzes praksei balstās uz pašlaik pieejamo informāciju par gaidāmo pasaules ekonomikas dinamikas un finanšu tirgus situācijas nākotnes attīstību, tai skaitā ierēķinot pašlaik ar vidēju un lielu varbūtību iespējamo nelabvēlīgo scenāriju realizēšanos, taču, iestājoties neprognozētiem notikumiem, pie līdzšinējās finanšu tirgus situācijas un valūtu kursu augstās svārstību amplitūdas nākotnes valūtu kursu dinamika var būtiski atšķirties no prognozētās, un līdz ar to faktiskie valūtu maiņas kursi var būtiski atšķirties no valsts budžeta pieprasījumu sagatavošanā izmantotajiem, atsevišķos laika intervālos atrodoties ap ailē „Maiņas kursa svārstību intervāla 2023.gadā zemākā robeža” norādītiem līmeņiem vai pat pārsniedzot tos.