Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu aktīva pašreizējās vērtības noteikšana

Izveidots : 02.08.2019. Atjaunots: 30.09.2019.

Kalkulatoru izmanto izmaksu vērtībā uzskaitīta pārdošanai pieejama finanšu instrumenta (izņemot ieguldījuma kapitālsabiedrībā) nākotnes aplēsto naudas plūsmu pašreizējās vērtības aprēķināšanai, lai atzītu vērtības samazinājumu.

Pašreizējo vērtību aprēķina valūtā, kurā saskaņā ar līgumu paredzēti norēķini, un pārrēķina euro, izmantojot valūtas kursu vērtības samazinājuma atzīšanas dienā.