Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

23.05.2019.
E-Rēķini: Kas tas ir? Kā ieviest? Ko tas dod?
Kas ir e-rēķins? Tas ir rēķins, kurš izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt.
20.05.2019.
Valsts kase emitē papildu laidienu 30 gadu obligācijām
Pirmdien, 20.maijā, Latvija, izmantojot labvēlīgo situāciju finanšu tirgos, emitēja papildu laidienu šī gada februārī emitētajām 30 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2049. gadā, piesaistot finansējumu 300 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 1,764% pie iepriekš fiksēta kupona (procentu) likmes 1,875 %.
16.05.2019.
Valsts kase izstrādājusi vadlīnijas par zemes zem publiskiem ūdeņiem uzskaiti 
2019.gada 4.aprīlī stājās spēkā grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kas nosaka grāmatvedības uzskaiti valdījumā esošiem iekšzemes publiskiem ūdeņiem, jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļai.
15.05.2019.
15.maija vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 15.maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023.gada 2.novembrī.
13.05.2019.
Trešdien, 15.maijā notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 15.maijā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
10.05.2019.
Sagatavots Valsts kases 2018. gada publiskais pārskats
Valsts kase ir sagatavojusi 2018. gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās.
24.04.2019.
24.aprīļa vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 24.aprīlī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023.gada 2.novembrī.
23.04.2019.
Sagatavots valsts parāda vadības 2019. gada 1. ceturkšņa biļetens.
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2019. gada 1. ceturksnī.
18.04.2019.
Trešdien, 24.aprīlī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 24.aprīlī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
15.04.2019.
Fitch apstiprina Latvijas kredītreitinga novērtējumu
Piektdien, 12. aprīlī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch paziņoja par Latvijas kredītreitinga apstiprināšanu esošajā “A-“ līmenī, nosakot stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).
25.03.2019.
S&P Global Ratings apstiprina Latvijas kredītreitinga novērtējumu
Piektdien, 22. martā, starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings paziņoja par Latvijas kredītreitinga apstiprināšanu esošā “A” līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).
20.03.2019.
20. marta vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 20.martā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023. gada 2. novembrī.
Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Informatīvais tālr. 67094368
E-pasts: ekase@kase.gov.lv

 

VALSTS KASES KLIENTU APKALPOŠANAS STANDARTS