Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Normatīvie akti

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 09.04.2020.
 

Par pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem

Atbilstoši deleģējumam, likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid19 izplatību” 15. pantā Finanšu ministrs 2020. gada 6. aprīlī izdevis rīkojumu Nr. 114 “Par pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem”. Rīkojumā noteikti šādi pārskatu sagatavošanas termiņi:
     •    pašvaldībām:
          - gada pārskata iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 29. maijam;
          - kapitālsabiedrību finanšu pārskatu, kas ietver neauditēto konsolidēto informāciju par laikposmu no pārskata gada (n) 1. janvāra līdz 31. decembrim, augšupielādes  ePārskatos termiņš pagarināts līdz 2020. gada 5. maijam.
     •    ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem (atbilstoši MK 25.09.2012. noteikumos Nr. 643 noteiktajai kārtībai) sagatavošanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 29. maijam.

Jautājumu gadījumā lūdzu griezties Valsts kases Pārskatu departamentā: parskati@kase.gov.lv vai telefoniski pie atbildīgajiem kuratoriem

 
 
*Informāciju par citu ePārskatu sistēmā iesniedzamo pārskatu sagatavošanu skatīt ePārskatu Info lapā vai interesēties attiecīgajā iestādē, kura pieņem pārskatu.