Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Uzkrājumi/iespējamās saistības

Izveidots : 02.01.2019. Atjaunots: 20.06.2023.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu aplēsto uzkrājumu un iespējamo saistību pašreizējo vērtību bilances datumā, ja maksājums paredzēts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Nākotnes naudas plūsmu aplēš valūtā, kurā tā radīsies, un pēc tam diskontē, izmantojot šai valūtai atbilstošu diskonta likmi. Pašreizējo vērtību euro aprēķina, izmantojot valūtas kursu pašreizējās vērtības aprēķina dienā, t.i. attiecīgajā bilances datumā. Nākamajā pārskata gadā uzkrājumu/iespējamo saistību pašreizējo vērtību pārrēķina.