Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Ilgtermiņa ieguldījuma patiesās vērtības noteikšanai

Izveidots : 22.03.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu ilgtermiņa ieguldījuma (izņemot finanšu instrumenta) patieso vērtību atbilstoši sagaidāmo naudas plūsmu neto pašreizējai vērtībai.
Sagaidāmās neto naudas plūsmas aplēš valūtā, kurā tās radīsies, un pēc tam diskontē ar Valsts kases noteikto diskonta likmi šai valūtai. Ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību euro aprēķina, sagaidāmo naudas plūsmu neto pašreizējo vērtību ārvalstu valūtā reizinot ar attiecīgās valūtas kursu aktīva atzīšanas dienā.