Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Sabiedrības līdzdalība

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 23.11.2018.
Valsts kase aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par projektu tā izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

lzra.lv.png

 

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija iesaistās aktuālu grāmatvedības uzskaites jautājumu risināšanā un sadarbībā ar Valsts kontroli, lai nodrošinātu gada pārskata atzinumu sniegšanu saimnieciskā gada pārskata konsolidācijā iesaistītajām institūcijām.

 

Kontaktpersona:

Ligita Agleniece
Pārskatu departamenta direktore
tālr: 67094249

e-pasts: ligita.ageniece@kase.gov.lv

 

Vineta Parfenkova
Pārskatu departamenta direktora vietniece
tālr: 67094248

e-pasts: vineta.parfenkova@kase.gov.lv

 

 

 

Latvijas Kvalitātes biedrība

LKB logo_LV.png

Valsts kase ir Latvijas Kvalitātes biedrības biedrs un sadarbojas kvalitātes, risku un labas pārvaldības jomā, lai sekmētu uz rezultātu orientētu procesu pieeju, kvalitātes vadības sistēmas attīstību un efektivitāti, risku pārvaldību, pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu un klientu apmierinātību, lai veicinātu iestādes darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

 

 

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

LNPVA logo.png

 

Valsts kase ir Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas biedrs un sadarbojas ar asociāciju, lai nodrošinātu projektu vadības principu pielietošanu attīstības pasākumu īstenošanai, uzlabojot gan plānošanas kvalitāti, gan attīstības pasākumu koordinētu realizēšanu un uzraudzību, veicinātu profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā, kā arī projektu vadības ieviešanu valsts pārvaldē, tādā veidā veicinot institūciju stiprināšanu un efektīvāku mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes

Informācija par darba grupu

Darbības ilgums

Kontaktpersona

Kontakt- informācija

Izveidota ar Ministru prezidenta 11.01.2010. rīkojumu Nr.13 „Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām”

Regulāri reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.novembrim darba grupa sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai

Valsts kases Starptautiskās sadarbības departaments

Tālrunis: 67094343

Valsts kasē nav izveidotas starpinstitūciju konsultatīvās padomes.

Tiesību aktu projekti

Izstrādes stadijā esošie tiesību aktu projekti

Šobrīd nav izstrādes stadijā esošu tiesību aktu projektu.

 

Saskaņošanas stadijā esošie tiesību aktu projekti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas kārtība”

Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas

Valsts kasē nav notikušas sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas.