Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Aizdevumi un galvojumi

Izveidots : 21.09.2017. Atjaunots: 18.10.2017.

Valsts kase saskaņā ar finanšu ministra pilnvarojumu veic valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu. Valsts budžeta aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā. Valsts kase budžeta aizdevumus izsniedz pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss un citiem valsts aizdevumu saņēmējiem, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts galvojumi tiek plānoti gadskārtējā budžeta likumā, un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tikai finanšu ministram ir tiesības valsts vārdā sniegt galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem.