Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eKase

Izveidots : 22.03.2017. Atjaunots: 30.12.2019.

eKase nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, iesniegt maksājumu rīkojumus, apskatīt maksājumu rīkojumu izpildes rezultātus, kā arī saņemt Valsts kases piedāvāto finanšu informāciju.

 • Pieslēgties eKasei var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile, banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai kodu kalkulatoru. 

 • Maksājumu rīkojumus eKasē var autorizēt ar eParakstu vai eID vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai kodu kalkulatoru.

 • Konsultācijas par eKases lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

2020.gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 652 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu”, kuri aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu". Būtiskas izmaiņas pilnvarojuma / parakstu paraugu kartītes noformēšanā:

 • Klients pilnvarojumu/ parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) varēs iesniegt arī kā elektroniski parakstītu dokumentu, tādējādi pilnvarojot personu iesniegt dokumentus tikai elektroniska dokumenta formā;
 • vadītājam/pārstāvēt tiesīgajai personai, iesniedzot dokumentus Valsts kasē tikai elektroniska dokumenta formā, kartīte par sevi nav nepieciešama. Valsts kase par vadītāja/pārstāvēt tiesīgās personas pārstāvības tiesībām pārliecināsies publiskos reģistros;
 • pilnvarotai personai kartīti jānoformē elektroniski, ja dokumentus iesniegs tikai elektroniskā formātā;
 • iestādes vadītājam/pārstāvēt tiesīgajai personai vai pilnvarotajai personai kartīti jānoformē papīra formātā, ja dokumentus vēlas iesniegt gan elektroniska, gan papīra dokumenta formātā. Papīra formāta kartīti noformēt ir iespējams tikai klātienē, ierodoties Valsts kases klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 7, Rīgā;
 • līdz šim apstiprinātās kartītes ir spēkā līdz pilnvarojuma termiņa beigām vai dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu kartīti;
 • Infografika par kartītes noformēšanu šeit.

Aicinām vadītājus/klientu pārstāvēt tiesīgās personas laicīgi noformēt kartīti pilnvarotājām personām, lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktību Valsts kasē arī vadītāja/ klienta pārstāvēt tiesīgās personas prombūtnes laikā.

Š.g. 17.septembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.430 Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, kuri aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 804 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu”. Līdz ar jauno Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā noteiktas šādas izmaiņas elektronisko identifikācijas līdzekļu noteikšanas kārtībā:

 • Valsts kase jauniem e-pakalpojumu lietotājiem pārtrauc izsniegt kodu kartes un kodu kalkulatorus;
 • turpmāk jauniem e-pakalpojumu lietotājiem:
  • eKasē ar pieejas režīmiem “skatīt ienākošos”, “skatīt izejošos”, “skatīt visus”, “vadīt MR”, kā arī ePlānos un eTāmēs, ePārskatos un eAizņēmumos identifikācijai jāizmanto Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus - eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus;
  • eKasē ar pieejas režīmiem “1. paraksts”, “2. paraksts”, “3. paraksts”, “4. paraksts” jāizmanto tikai Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītos paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus - eParakstu vai eID.
 • lietotājiem, kuri būs nozaudējuši/sabojājuši vai citu iemeslu dēļ vēlēsies atjaunot kodu karti vai kodu kalkulatoru, Valsts kase tos neatjaunos. Turpmāk lietotājiem jāizmanto Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītos elektroniskās identifikācijas līdzekļus;
 • gadījumā, ja lietotājs maksājumu parakstīšanai nevarēs izmantot elektroniskā paraksta viedkarti vai personas apliecību (eParakstu vai eID), Valsts kase izvērtēs iemeslus un iespēju maksājumu rīkojumu parakstīšanai uz noteiktu laiku izsniegt kodu kalkulatoru.

 

Infografika par jauno kārtību pilnvarojumu / parakstu paraugu kartītes noformēšanā (no 01.01.2020.)  
Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte
eKases pieteikums jaunam klientam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)
eKases maksājumu / dienas limitu maiņa uz vienu dienu
Ja nobloķēts RSA SecurID kodu kalkulators
eKases lietošanas pārtraukšana
 • plašas izvēles iespējas, nosakot lietotājam piemērojamo eKases lietošanas režīmu;
 • 1 līdz 3 līmeņu maksājumu autorizēšana - maksājumu izpildei var autorizēt vienpersoniski vai kopā ar vienu vai diviem klienta pilnvarotajiem eKases lietotājiem;
 • dažāda veida maksājumu un skaidras naudas izmaksas rīkojumu sagatavošana un izpilde;
 • plašas maksājumu paraugu veidošanas iespējas;
 • sekošana maksājumu izpildes gaitai reālā laika režīmā;
 • maksājumu meklēšanu pēc dažādiem parametriem;
 • savietojamība ar grāmatvedības programmām, importējot grāmatvedības programmā sagatavotas maksājumu datnes;
 • plašs atskaišu un pārskatu klāsts.

Jūsu finanšu drošībai eKasē ir realizēta daudzpakāpju datu aizsardzības sistēma:

 • katram lietotājam var notiekt Interneta adresi vai adrešu apgabalu (IP), no kuras var piekļūt eKasei;
 • katram lietotājam piesaistītajam kontam (izņemot informatīvo pieejas režīmu) ir jānosaka viena maksājuma limits un dienā veicamo maksājumu kopsummas limits;
 • lietotājiem, kuri parakstīs (autorizēs) maksājumus, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus - eParakstu vai eID;
 • darba sesija eKasē tiek automātiski pārtraukta, ja 5 minūšu laikā tajā netiek veiktas nekādas darbības.

 

Iesakām ievērot šādas rekomendācijas, izmantojot internetā piedāvātos pakalpojumus:

 • neizpaudiet elektroniskās identifikācijas līdzekļu (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un droša elektroniskā paraksta, eParaksta mobile PIN kods) informāciju nepiederošām personām. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja vārdu (numuru) var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai;
 • neizvēlieties paroli, kas asociējas ar Jūsu vai Jūsu tuvinieku vārdiem vai personas datiem;
 • ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties ziņojiet par to Valsts kasei uz eKasē norādīto atbalsta servisa tālruņa numuru. Nomainiet paroli, ja Jums ir aizdomas, ka kāds to ir uzzinājis;
 • beidzot darbu ar eKasi, vienmēr nospiediet pogu "Beigt darbu";
 • pārliecinieties, ka Jūsu datoram ir uzstādītas antivīrusu programmas.