Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePlāni un eTāmes

Izveidots : 30.05.2017. Atjaunots: 17.06.2020.

ePlānus lieto ministrijas un to padotības iestādes finansēšanas plānu projektu sagatavošanai, apstiprināšanai un iesniegšanai Valsts kasē, uz kā pamata tiek piešķirti asignējumi (pilnvara veikt izdevumus noteiktā apmērā) un dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (resursi).

eTāmes lieto ministrijas un to padotības iestādes programmu un apakšprogrammu, un pasākumu tāmju sagatavošanai, saskaņošanai, parakstīšanai un publicēšanai Valsts kases tīmekļa vietnē.

 • pieslēgties ePlāniem un eTāmēm var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile, banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus, vai jau iepriekš izsniegto Valsts kases kodu karti* vai kalkulatoru.
 • konsultācijas par ePlānu un eTāmju lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv
 • konsultācijas par finansēšanas plānu projektu sagatavošanu un apstiprināšanu var saņemt, zvanot P. - C. no plkst.8.30 līdz 17.15 , P. 8.30 - 16.00 atbildīgajam darbiniekam vai sūtot e-pastu biud@kase.gov.lv.

* Valsts kase 2020.gada jūnija sākumā, līdz ar e-pakalpojumu portāla pilnveidošanu, pārtrauks kodu karšu izmantošanu autentifikācijai e-pakalpojumu portālā. Informācija par precīzu, izmaiņu nodošanu ekspluatācijā, datumu tiks publiskota e-pakalpojumu portālā. Aicinām savlaicīgi pāriet uz Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

ePlānu un eTāmju pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)
ePlānu un eTāmju lietošanas pārtraukšana
Ministriju un to padotības iestāžu saraksts (aktualizēts uz 01.01.2020.)  
ePlānu un eTāmju Lietotāja ceļvedis  
Infografika "No pieteikuma līdz tāmei"  

 

 

ePlānu lietošanas iespējas:

 • pieejama divu līmeņu lietotājiem – iestādēm un ministrijām, kā arī nodrošina iespēju noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un apstiprināt;
 • nodrošina lietotājiem finansēšanas plānu projektu sagatavošanas, apstiprināšanas un iesniegšanas Valsts kasē funkcionalitāti;
 • nodrošina ePlānos sagatavoto un asignēto finansēšanas plānu datu saglabāšanu vismaz piecus gadus;
 • nodrošina finansēšanas plānu izdrukas izveidi, kopsavilkuma pārskatu un saraksta izveidi;
 • nodrošina datu importu, izmantojot publicēto ePlānu elektronisko datu apmaiņas faila formātu.

eTāmju lietošanas iespējas:

 • nodrošina lietotājiem tāmju sagatavošanas, apstiprināšanas, parakstīšanas un datu uzglabāšanas funkcionalitāti, kā arī to publicēšanu;
 • nodrošina iespēju ministrijām uzraudzīt padotības iestāžu tāmju sagatavošanas procesu, pieprasot lietotājiem pieejas režīmu “skatīt” par visu resoru kopumā;
 • nodrošina iespēju pieejas režīmus piemērot atkarībā no jau pastāvošā procesa iestādē;
 • nodrošina datu importu, izmantojot publicēto eTāmju elektronisko datu apmaiņas faila formātu.
 
Programmatūras izstrādātāji, kas plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto ePlānu un eTāmju elektronisko datu apmaiņas faila formātu, jautājumus var sūtīt uz e-pastu biud@kase.gov.lv .

 

ePlānu un eTāmju elektroniskā datu apmaiņas faila formāta apraksts
ePlānu un eTāmju elektroniskā datu apmaiņas faila formāta piemērs