Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eAizņēmumi

Izveidots : 25.07.2019. Atjaunots: 17.06.2020.

eAizņēmumi nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, pārvaldīt aizdevumu līgumus un izmaksu pieprasījumus. Pašvaldības eAizņēmumos var pieteikties valsts aizdevumiem un pieteikties sniegt galvojumu par kapitālsabiedrības* pieprasīto aizdevumu.

Turpinot attīstīt un uzlabot aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, Valsts kase ievieš valsts aizdevumu automātisku atmaksas funkcionalitāti, kura nodrošinās aizdevumu pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu ieturēšanu no klienta konta Valsts kasē.

Plašāka informācija par jauno funkcionalitāti un pieteikšanos kārtību pieejama Valsts kases mājas lapā, sadaļā Aizdevumi un galvojumi  -> Automātiska aizdevumu saistību ieturēšana

  • Pieslēgties eAizņēmumiem var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile, banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti** vai kodu kalkulatoru.
  • Konsultācijas par eAizņēmumu lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

* Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus.

** Valsts kase 2020.gada jūnija sākumā, līdz ar e-pakalpojumu portāla pilnveidošanu, pārtrauks kodu karšu izmantošanu autentifikācijai e-pakalpojumu portālā. Informācija par precīzu, izmaiņu nodošanu ekspluatācijā, datumu tiks publiskota e-pakalpojumu portālā. Aicinām savlaicīgi pāriet uz Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

Infografika par jauno kārtību pilnvarojumu / parakstu paraugu kartītes noformēšanā (no 01.01.2020.)  
Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte

eAizņēmumu pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)

eAizņēmumu lietošanas pārtraukšana

eAizņēmumu Lietotāja ceļvedis  

eAizņēmumu lietošana nodrošina:

  • noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un parakstīt;
  • elektroniski sagatavot Galvojumu un Aizņēmumu pieteikumus un tā projektus un iesniegt tālākai izskatīšanai/izvērtēšanai Finanšu ministrijai;
  • elektroniski sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus un pārvaldīt piešķirtos valsts aizdevumus;
  • eAizņēmumos sagatavoto dokumentu un datu saglabāšanu vismaz desmit gadus;
  • glabāt/izmantot informāciju apkopotā veidā ar iespēju veidot izdrukas.

Kārtība, kādā pašvaldības piesakās valsts aizņēmumiem un galvojumiem, nosaka Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Kārtība, kādā kapitālsabiedrības* un ostas piesakās valsts aizņēmumiem, nosaka Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

* Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tās zinātniskās institūcijas un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.