Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eAizņēmumi

Izveidots : 25.07.2019. Atjaunots: 11.03.2020.

eAizņēmumi nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, pārvaldīt aizdevumu līgumus un izmaksu pieprasījumus. Pašvaldības eAizņēmumos var pieteikties valsts aizdevumiem un pieteikties sniegt galvojumu par kapitālsabiedrības* pieprasīto aizdevumu.

Turpinot attīstīt un uzlabot aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, 2020. gadā plānots ieviest automātisku valsts aizdevumu atmaksas funkcionalitāti, kura nodrošinās aizdevumu pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu ieturēšanu no klienta konta Valsts kasē.

 • Pieslēgties eAizņēmumiem var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile, banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti** vai kodu kalkulatoru.
 • Konsultācijas par eAizņēmumu lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

* Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus.

** Valsts kase 2020.gada maija beigās / jūnija sākumā plāno pilnībā atteikties no kodu karšu nodrošināšanas e-pakalpojumu lietotājiem. Aicinām savlaicīgi pāriet uz Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) atbalstītajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

Infografika par jauno kārtību pilnvarojumu / parakstu paraugu kartītes noformēšanā (no 01.01.2020.)  
Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte

eAizņēmumu pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)

eAizņēmumu lietošanas pārtraukšana

eAizņēmumu Lietotāja ceļvedis  
 • noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un parakstīt;
 • elektroniski sagatavot galvojumu un aizņēmumu pieteikumus un iesniegt tos tālākai izskatīšanai/ izvērtēšanai Finanšu ministrijai;
 • elektroniski sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus un pārvaldīt piešķirtos valsts aizdevumus;
 • eAizņēmumos sagatavoto dokumentu un datu saglabāšanu vismaz desmit gadus;
 • glabāt/izmantot informāciju apkopotā veidā ar iespēju veidot izdrukas.

Iesakām ievērot šādas rekomendācijas, izmantojot internetā piedāvātos pakalpojumus:

 • Neizpaudiet elektroniskās identifikācijas līdzekļu (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora, droša elektroniskā paraksta un eParaksta mobile PIN kods) informāciju nepiederošām personām. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja vārdu (numuru) var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju atbalsta servisa nodrošināšanai.
 • Neizvēlieties paroli, kas asociējas ar Jūsu vai Jūsu tuvinieku vārdiem vai personas datiem.
 • Ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties ziņojiet par to Valsts kasei uz eAizņēmumos norādīto atbalsta servisa tālruņa numuru. Nomainiet paroli, ja Jums ir aizdomas, ka kāds to ir uzzinājis.
 • Beidzot darbu ar eAizņēmumos, vienmēr nospiediet pogu "Beigt darbu".
 • Pārliecinieties, ka Jūsu datoram ir uzstādītas antivīrusu programmas.

Kārtība, kādā pašvaldības piesakās valsts aizņēmumiem un galvojumiem, nosaka Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Kārtība, kādā kapitālsabiedrības* un ostas piesakās valsts aizņēmumiem, nosaka Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

* Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tās zinātniskās institūcijas un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.