Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eAizņēmumi

Izveidots : 25.07.2019. Atjaunots: 30.10.2019.

eAizņēmumi nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, pārvaldīt aizdevumu līgumus un izmaksu pieprasījumus. Nākotnē paredzēts nodrošināt arī iespēju pašvaldībām eAizņēmumos pieteikties valsts aizdevumiem un pieteikties sniegt galvojumu par kapitālsabiedrības* pieprasīto aizdevumu. Par šīs funkcionalitātes pieejamību informēsim.

 • Pieslēgties eAizņēmumiem var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile, banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai kodu kalkulatoru.
 • Konsultācijas par eAizņēmumu lietošanu var saņemt, zvanot uz atblasta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

 

Lai uzsāktu izmantot eAizņēmumus, jāiesniedz pieteikums par eAizņēmumu lietošanu. Pirms pieteikuma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar pieteikuma aizpildīšanas instrukciju (šķirklī Veidlapas un instrukcijas).

eAizņēmumu lietošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumi Nr. 430 ”Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus”.

Kārtību, kādā pašvaldības piesakās valsts aizņēmumiem un galvojumiem, nosaka Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Kārtību, kādā kapitālsabiedrības* un ostas piesakās valsts aizņēmumiem, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

 

 

* Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tās zinātniskās institūcijas un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.

 

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

eAizņēmumu pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)

eAizņēmumu lietošanas pārtraukšana

Infografika "Jauns pakalpojums: eAizņēmumi"  
eAizņēmumu Lietotāja ceļvedis  
 • noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un parakstīt;
 • elektroniski sagatavot galvojumu un aizņēmumu pieteikumus un iesniegt tos tālākai izskatīšanai/ izvērtēšanai Finanšu ministrijai;
 • elektroniski sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus un pārvaldīt piešķirtos valsts aizdevumus;
 • eAizņēmumos sagatavoto dokumentu un datu saglabāšanu vismaz desmit gadus;
 • glabāt/izmantot informāciju apkopotā veidā ar iespēju veidot izdrukas.

Iesakām ievērot šādas rekomendācijas, izmantojot internetā piedāvātos pakalpojumus:

 • Neizpaudiet elektroniskās identifikācijas līdzekļu (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora, droša elektroniskā paraksta un eParaksta mobile PIN kods) informāciju nepiederošām personām. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja vārdu (numuru) var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju atbalsta servisa nodrošināšanai.
 • Neizvēlieties paroli, kas asociējas ar Jūsu vai Jūsu tuvinieku vārdiem vai personas datiem.
 • Ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties ziņojiet par to Valsts kasei uz eAizņēmumos norādīto atbalsta servisa tālruņa numuru. Nomainiet paroli, ja Jums ir aizdomas, ka kāds to ir uzzinājis.
 • Beidzot darbu ar eAizņēmumos, vienmēr nospiediet pogu "Beigt darbu".
 • Pārliecinieties, ka Jūsu datoram ir uzstādītas antivīrusu programmas.