Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eAizņēmumi

Izveidots : 25.07.2019. Atjaunots: 19.08.2019.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 804 ”Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” pašvaldības, ostas un kapitālsabiedrības* uzsākt lietot eAizņēmumus varēs ne vēlāk kā ar 1. septembri. Aicinām pašvaldības, ostas un kapitālsabiedrības* ar 1. augustu sagatavot un iesniegt Valsts kasē pieteikumus eAizņēmumu lietošanas uzsākšanai.

Pašvaldībām, ostām un kapitālsabiedrībām* eAizņēmumos būs iespēja pārvaldīt tai piešķirtos valsts aizdevumus, sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus elektroniski, kā arī tiks nodrošināta informācija par klienta aizdevumu līgumiem (aizdevuma summa, neizmaksātā summa, aizdevuma atlikums, procentu likmes un to maiņas datumi, nākamie plānotie pamatsummu un procentu maksājumi, kavētie maksājumi, atmaksas grafiks u.tml.).

Nākotnē paredzēts nodrošināt arī iespēju pašvaldībām eAizņēmumos pieteikties valsts aizdevumiem un pieteikties sniegt galvojumu par kapitālsabiedrības* pieprasīto aizdevumu. Par šīs funkcionalitātes pieejamību informēsim.

 • Pieslēgties eAizņēmumiem varēs ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotā pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus vai ar Valsts kases jau izsniegtajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem – kodu karti vai kodu kalkulatoru.
 • Konsultācijas par eAizņēmumu lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu eKase@kase.gov.lv.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 804 ”Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” pašvaldības, ostas un kapitālsabiedrības* uzsākt lietot eAizņēmumus varēs ne vēlāk kā ar 1. septembri.

Lai uzsāktu izmantot eAizņēmumus, jāiesniedz pieteikums par eAizņēmumu lietošanu. Pirms pieteikuma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar pieteikuma aizpildīšanas instrukciju (sadaļā Veidlapas un instrukcijas).

eAizņēmumu lietošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 804 ”Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu”.

Kārtību, kādā pašvaldības piesakās valsts aizņēmumiem un galvojumiem, nosaka Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Kārtību, kādā kapitālsabiedrības* un ostas piesakās valsts aizņēmumiem, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”.

 

 


* Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tās zinātniskās institūcijas un augstskolas, kurām ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss.

Pieteikums par eAizņēmumu lietošanu

eAizņēmumu lietošanas pārtraukšana

Infografika "Jauns pakalpojums: eAizņēmumi"  
Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte
 • noteikt lietotājiem atbilstošas pieejas tiesības – skatīt, vadīt un parakstīt;
 • elektroniski sagatavot galvojumu un aizņēmumu pieteikumus un iesniegt tos tālākai izskatīšanai/ izvērtēšanai Finanšu ministrijai;
 • elektroniski sagatavot un iesniegt aizdevumu izmaksu pieprasījumus un pārvaldīt piešķirtos valsts aizdevumus;
 • eAizņēmumos sagatavoto dokumentu un datu saglabāšanu vismaz desmit gadus;
 • glabāt/izmantot informāciju apkopotā veidā ar iespēju veidot izdrukas.

Iesakām ievērot šādas rekomendācijas, izmantojot internetā piedāvātos pakalpojumus:

 • Neizpaudiet elektroniskās identifikācijas līdzekļu (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un droša elektroniskā paraksta PIN kods) informāciju nepiederošām personām. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai.
 • Neizvēlieties paroli, kas asociējas ar Jūsu vai Jūsu tuvinieku vārdiem vai personas datiem.
 • Ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties ziņojiet par to Valsts kasei uz eAizņēmumos norādīto telefonatbalsta tālruņa numuru. Nomainiet paroli, ja Jums ir aizdomas, ka kāds to ir uzzinājis.
 • Beidzot darbu ar eAizņēmumos, vienmēr nospiediet pogu "Beigt darbu".
 • Pārliecinieties, ka Jūsu datoram ir uzstādītas antivīrusu programmas.