Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Konta pārskats

Izveidots : 02.06.2023.

Valsts kase klientiem nodrošina konta pārskatu e-pakalpojumā Maksājumi un tiešsaistes datu apmaiņas modulī.

  • Konta pārskatā atspoguļota visa noteiktā laika periodā kontā notikusī naudas līdzekļu kustība un konta atlikums šā perioda sākumā un beigās.
  • Konta pārskats pieejams par šo gadu un iepriekšējiem diviem gadiem un to var saglabāt XML, XLS vai PDF formātā.
  • Konta pārskats par iepriekšējo dienu ir uzskatāms par korektu nākošajā dienā līdz ar e-pakalpojuma portāla darba laika sākumu.
  • Klienta pienākums ir pastāvīgi iepazīties ar Valsts kases e-pakalpojumos sniegto informāciju un konta pārskatu. Klients salīdzina konta pārskata datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem un informē Valsts kasi par jebkādu nepareizi vai kļūdaini izpildītu vai neatļautu maksājumu, tiklīdz par to ir uzzinājis.

Konsultācijas par konta pārskatu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv