Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Kopbudžeta izpildes pārskati

Izveidots : 04.07.2017. Atjaunots: 09.02.2023.

Kopbudžeta izpildes pārskati ietver apkopotus, konsolidētus ministriju, centrālo valsts iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību un to iestāžu pārskatus par budžeta izpildi.

Valsts kases sagatavoto pārskatu un informācijas publicēšanas datumi pieejami publicēšanas kalendārā.

Valsts kases sagatavotā statistika par datu kategorijām "Centrālās valdības darījumi" un "Centrālās valdības parāds" speciālā datu izplatīšanas standarta ietvaros pieejama sadaļā SDDS Fiscal Data un tiek atjaunota nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 15.datuma (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu, kurš publicējams nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 20.datuma) - atbilstoši datu izplatīšanas kalendāram.