Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

Valsts budžeta tāmes

Izveidots : 08.01.2019.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, informācija par valsts budžetu tiek regulāri publicēta pilnīgā, visaptverošā un sabiedrībai viegli saprotamā formā. Valsts budžeta iestādes atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējām valsts budžetam un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm" (spēkā no 01.01.2019.) sagatavo valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes un nodrošina to izpildi. Visas aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas šajā sadaļā.*

* Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam, pirmreizējo tāmi 2019.gadam valsts budžeta iestādes sagatavo ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā pēc finansēšanas plānu reģistrēšanas Valsts kasē. Tādēļ informācija šajā sadaļā būs pieejama sākot ar 2019.gada 27.februāri.