Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Saistību atruna

Izveidots : 21.09.2017. Atjaunots: 22.09.2017.

Valsts kases tīmekļa vietne nodrošina publisku pieeju vispārējai informācijai par Valsts kasi, tās darbību un mērķiem, kā arī par aktualitātēm valsts budžeta izpildes un uzskaites organizācijā, valsts parāda, naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadībā un Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju īstenošanā.

Tīmekļa vietnē publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par oficiālu Valsts kases viedokli uzskatāms juridiska spēka prasībām atbilstoši noformēts dokuments, kuru parakstījusi Valsts kases pilnvarota persona.

Valsts kase neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, interpretējot tās tīmekļa vietnē ievietoto informāciju. Tāpat, lai arī Valsts kase rūpīgi seko tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, tā nevar garantēt pilnīgu informācijas drošumu un pareizību. Valsts kasei normatīvajos aktos noteiktajās robežās ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai mainīt tīmekļa vietnē esošo informāciju.

Visas tiesības, ieskaitot autortiesības uz šajā tīmekļa vietnē ievietoto informāciju (izņemot tīmekļa vietnē atrodamos normatīvos aktus), arī dizainu un grafiskajiem elementiem ir Valsts kases īpašums. Izmantojot Valsts kases tīmekļa vietnē pieejamos datus, kā datu avots norādāma Valsts kase. Tīmekļa vietnē ietverto informāciju aizliegts izplatīt komerciālos nolūkos, pārdot, kā arī būtiski izmantot līdzīgu darbību veikšanai bez rakstiskas Valsts kases atļaujas.

Jebkura informācija, kuru Jūs iesniedzat Valsts kases tīmekļa vietnē, nav pieejama trešajām personām, un Valsts kase to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem tā ir iesniegta.

Lūgumus, priekšlikumus, sūdzības, kā arī jautājumus par Valsts kases tīmekļa vietni lūdzam sūtīt uz adresi webmaster@kase.gov.lv.