Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Noslēgtie iepirkumu līgumi

Izveidots : 13.09.2017. Atjaunots: 06.12.2018.
līguma priekšmets IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS PAZIŅOJUMA PUBLIKĀCIJAS DATUMS IUB MĀJASLAPĀ PIETEIKUMU/PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS DATUMS PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS LĪGUMCENA (BEZ PVN) LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DATUMS UN LĪGUMA DARBĪBAS BEIGU DATUMS
Pakalpojums
Datortīklu kabeļu nomaiņa
Smilšu ielā 1
  Veikta tirgus izpēte   Likums 
neparedz
SIA ”D&JJ”     5012.27 EUR 06.12.2018.
10.12.2018.
Pakalpojums
Genesys PureConnect programmatūras ražotāja tehniskais atbalsts
VK/2018/07     08.11.2018. 21.11.2018.
SIA ”Belam-Rīga”    
13680,00 EUR 06.12.2018.
19.10.2018.
 

Pakalpojums  Semināra lekcija par tēmu ”Iekšējās kontroles sistēma”

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “KPMG Baltics” 2600,00 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums  Uzkopšanas darbi

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “DINA” 4000,00 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums Oracle programmatūras licenču ražotāja tehniskā atbalsts un uzturēšana VK/2018/05 PIL 8. panta 7. daļa

14.11.2018. 

SIA “Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā” 51271,71 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums  Semināra lekcija par tēmu ”Finanšu pārskats – kas tas ir”

  Veikta tirgus izpēte  Likums neparedz   SIA “Ernst& Young Baltic” 4850,00 EUR

27.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums
Nepārtrauktās barošanas avotu apkopes un remonta darbi
  Veikta tirgus izpēte  Likums neparedz   SIA “UPS Serviss centrs”     4000,00 EUR 13.11.2018.
25.11.2020.
 
Pakalpojums Kosmētiskais remonts, grīdu izlīdzināšana, sanitāro telpu izbūve   Nomas līguma 5.3.2 apakšpunkts Likums neparedz VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” 74283,06 EUR 02.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Biroja mēbeļu un inventāra pārvietošana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz  SIA ”CALENBERG” 3000,00 EUR 22.10.2018.
21.10.2021.
Pakalpojums
Mācību kurss 
“Agile Scrum IT projektu vadība valsts sektorā”
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz 

SIA

”IS Services”    

5400,00 EUR 15.10.2018.
14.11.2018.
Pakalpojums
Logu žalūziju remonts, mazgāšana, nomaiņa, uzstādīšana    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz  SIA ‘’ LITE” 3000,00 EUR     02.10.2018.
01.10.2021.
 
Pakalpojums
Mācības         
  Veikta tirgus izpēte      Likums neparedz     SIA “TRIVIUMS      Apmācība”     4100,00 EUR 12.09.2018.
25.10.2018.
Pakalpojums
Starptautiskie pasta sūtījumi
  Veikta tirgus izpēte     
 
Likums neparedz   DHL Latvia SIA 9 500,00 EUR 13.09.2018.
03.09.2023.
Pakalpojums
ePakalpojumu portāla  lietotāju saskarņu prototipa un dizaina izstrāde    
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz     SIA “Agile & CO” 9 840,00 EUR 14.09.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Juridiskās konsultācijas    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš 41 500,00    EUR 10.09.2018.
09.09.2020.
 
Pakalpojums
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas uzturēšana
Elektroniskā iepirkumu sistēma     PIL 17. panta
7.daļa    
Likums neparedz    SIA “Lattelecom Technology”     449 976,00 EUR     30.08.2018.
29.08.2021.
Pakalpojums
Valsts kases risku novērtējuma veikšana    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “SIA Compliance Baltic”    
 
6000,00 EUR   31.08.2018.
31.03.2019.
Pakalpojums
Valsts kases ePakalpojumu informācijas sistēmu autentifikācijas risinājumu drošības testēšana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “1.”     2 200,00 EUR     13.07.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Diskonta likmju noteikšanas metodikas izstrāde
VK/2018/03 29.05.2018. 11.06.2018. SIA “KPMG Baltics”     8 000,00    EUR 11.07.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Prece
Disku masīva piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana
VK/2018/01 14.03.2018. 18.04.2018. SIA “OptiCom”     301 580,00 EUR     04.06.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums 
Veselības apdrošināšanas pakalpojums

Elektroniskā iepirkuma sistēma

PIL 17. panta
7. daļa

Likums neparedz AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” 35 719,80 EUR

01.06.2018.
31.05.2019.

Pakalpojums
Valsts parāda vadības pārskata par 2017. gadu izstrāde    
  Likums 
neparedz
Likums 
neparedz
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1089,00 EUR 22.05.2018.
08.06.2018.
Pakalpojums
Oracle un PostgreSQL tehnoloģiju tehniskais atbalsts un konsultācijas
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz

SIA “DBA Competence Center”    

7000,00 EUR 15.05.2018.
14.05.2019.
Pakalpojums
Video un grafiskās animācijas videopamācības izstrāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Aišpurs Creative”    

819,38

EUR

15.05.2018.
01.07.2018.
Pakalpojums
VK Informācijas sistēmas pašapkalpošanas portāla HoP drošības testēšana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”IT Centrs“ 2300,00    EUR     10.04.2018.
līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei
 
Pakalpojums
Remotdarbi    
  Veikta tirgus izpēte         Likums neparedz SIA”P un P Būve”     14538,93 EUR    

13.03.2018.
18.04.2018.

Pakalpojums
Valsts parāda vadības pārskata vizuālā noformējuma un maketa izstrāde        
  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Fresh Creative”     819,00 EUR 06.02.2018.
13.04.2018.
Pakalpojums
Mācību seminārs “Ievadkurss izcilības pieejas ieviešanā”    
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz SIA ”Eurofortis IT” 1566,11 EUR 11.01.2018.
līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei
 

 

Informācija par noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6. marta noteikumiem Nr.171

„ Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas datums Piegādātāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums un līguma darbības beigu datums

Pakalpojums

Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojums

FM2016/37(CI) 17.06.2016. 01.08.2016. SIA ”Averoja” 180 000,00 EUR

23.01.2017.

spēkā 30(trīsdesmit) mēnešus

Pakalpojums 

Dienesta vieglo automobiļu noma

VK/2016/12 23.12.2016. 10.01.2017. SIA „Favorit Rent” 27206,64 EUR

25.01.2017.

spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus

Pakalpojums

Valsts kases integrētās vadības sistēmas akreditētas sertifikācijas un periodiskās uzraudzības

  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Bureau Veritas Latvia”

 

2210,00 EUR

30.01.2017.

06.02.2019.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata vizuālā noformējuma un maketa izstrāde
  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Fresh” 670,00 EUR

13.02.2017.

15.05.2017.

Pakalpojums

Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Softikom” 5000,00 EUR

23.02.2017.

31.12.2017.

Pakalpojums

Sekundārā datu centra dokumentācijas un testēšanas pārbaude
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „IT Centrs” 3999,00 EUR

03.03.2017.

30.07.2017.

Prece

Personalizēto karšu izgatavošana
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „ADI KARTES” 2900,00 EUR

06.03.2017.

līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Reitingu aģentūras pakalpojuma par kredītreitingu informācijas nodrošināšanu
  Likums neparedz Likums neparedz Moody’s Analytics UK Limited 9999,00 EUR

21.03.2017.

31.03.2018.

Preces

Kancelejas un biroja preču piegāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Daiļrade EKSPO” 7896,75 EUR

03.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

Automātiskās ugunsdzēšanas gāzes sistēmas apkope
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “PRIMETA SERVISS” 4500,00 EUR

10.05.2017.

09.05.2020.

Pakalpojums

Standarta programmatūras pakalpojumu sniegšana un programmatūras atbalsta piegāde
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Visma Enterprise” 67 615,72 EUR

11.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana un darījumu, kas veikti ar kartēm, apmaksa
VK/2016/05 26.08.2016. 20.10.2016. AS ”Citadele banka” Komisijas maksa no darījuma summas iekšzemē – 0,82% un ārvalstīs - 0,95 %

22.05.2017.

31.12.2022.

Pakalpojums

Mobilo sakaru pakalpojumi
FM2017/14 24.02.2017. 04.04.2017. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 16 000,00 EUR

29.05.2017.

30.05.2019.

Pakalpojums

Valsts kases ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana

VK/2017/02 24.02.2017. 04.04.2017. AAS „BTA Baltic Insurance Company” 55 000,00 EUR

31.05.2017.

31.05.2018.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata par 2016. gadu izstrāde
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1086,00 EUR

09.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Mācības
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “Analytica” 1450,00 EUR

12.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 9999,00 EUR

15.06.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līguma summu

Pakalpojums

Gaisa ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtu apkopes un remonta darbi
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”SALANG-P” 6000,00 EUR

16.06.2017.

15.06.2019.

Pakalpojums

Programmatūras “RSA Enterprise Server of Autentication manager”

VK/2017/04 25.05.2017. 07.06.2017. SIA “OptiCom” 28 453,00 EUR

19.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

HP 3PAR disku masīva aparatūras uzstādīšana un programmatūras licences

VK/2017/05 30.05.2017. 12.06.2017. SIA “OptiCom” 24 500,00 EUR

19.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Divu mācību semināru  novadīšana ”Tīmekļa lietojumu drošība programmētājiem un testētājiem”
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”IT Centrs” 2 000,00 EUR

22.06.2017.

30.10.2017.

Pakalpojums

Piekļuves kontroles un videonovērošanas iekārtu apkopes darbi

 

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”Tantra - L” 7 000,00 EUR

28.06.2017.

27.06.2019.

Pakalpojums

Publiskā Interneta pakalpojumi

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

232,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus no 23.07.2017.

Pakalpojums

Vienošanās par tiešās optiskās šķiedras savienojums

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

277,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus

Pakalpojums

Dabīgā dzeramā ūdens piegāde un ūdens sadalītāju iekārtu noma
  Veikta tirgus izpēte

Likums neparedz

SIA „VENDEN” 8450,00 EUR

24.07.2017.

līdz pakalpojuma izpildei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Abonēšanas maksa mēnesī

324,00 EUR

07.08.2017.

03.01.2019.

Pakalpojums

CV datubāzes izmantošana un darba sludinājumu ievietošana www.cv.lv mājaslapā

  Likums neparedz Likums neparedz SIA „CV-Online Latvia” 1490,00 EUR

21.08.2017.

24.08.2018.

Prece

Degvielas iegāde

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz AS „VIADA Baltija” 4452,00 EUR

11.09.2017.   10.09.2019.   vai līdz preču iegādei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Telefona centrāles iekārtu tehniskā apkope un bojājumu likvidācija
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „BELAM – RĪGA” 7440,00 EUR

25.09.2017.

30.09.2019.

Pakalpojums

Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana
VK/2017/03 26.05.2017. 21.07.2017. AS "Citadele banka" Saskaņā ar bankas komisijas maksām

17.10.2017.

16.10.2022.

Pakalpojums

Ziņu aģentūras informatīvo materiālu abonēšana

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "LETA" 3120,00 EUR

15.11.2017.

31.12.2018.

Būvniecība

Esošā parketa seguma atjaunošana

  Likums neparedz Likums neparedz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 4260,18 EUR

13.11.2017.

20.12.2017.

Pakalpojums

Datora tīkla montāžas darbi

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "D & JJ" 7985,93 EUR

17.11.2017.

15.12.2017.

Būvniecība

Sanitāro mezglu remontdarbi
 

Likums

neparedz
Likums neparedz SIA "P un P Būve"  10263,09 EUR

28.12.2017.

22.12.2017.

Pakalpojums

Kontaktu centra Genesys PureConnect licenču uzturēšana
VK/2017/10 07.11.2017. 22.11.2017. SIA "Belam - Rīga" 13 176,00 EUR

30.11.2017.

23.11.2018.

Prece

RSA SecuID dinamisko paroļu ģenerēšanas iekārtu piegāde

VK/2017/11 15.11.2017. 29.11.2017. SIA "OptiCom" 41 780,00 EUR

05.12.2017.

04.01.2018.

Pakalpojums

Valsts kases ePakalpojumu sistēmu lietojamības izpēte

VK/2017/06 26.09.2017. 09.10.2017. SIA "Agile & CO" 10 500,00 EUR

07.12.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei 

Pakalpojums

Microsoft infrastruktūras ieviešanas, atbalsts un uzturēšana

Elektroniskā iepirkuma sistēma PIL17.panta 7.daļa Likums neparedz SIA "DPA" 5 000,00 EUR 12.12.2017. 20.12.2017.

Pakalpojums

Informācijas tehnoloģiju izvērtējums un konsultāciju sniegšana
VK/2017/07 19.10.2017. 08.11.2017. SIA "PricewaterhouseCoopers" 27 800,00 EUR  15.12.2017. līdz pušu saistību izpildei
Pakalpojums
Oracle programmatūras licenču ražotāja tehniskā atbalsts un uzturēšana    
VK/2017/08 PIL 8. panta 7. daļa  28.11.2017. SIA “Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā”     49 778,33 EUR 20.12.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
 
Pakalpojums
SAP licenču uzturēšana
VK/2017/09 PIL 8. panta 7. daļa     06.12.2017.     SIA”SAP Latvia” 132 952,24    EUR 22.12.2017.
31.12.2018.
Pakalpojums
Īpašuma apdrošināšana    
  Veikta tirgus izpēte     Likums 
neparedz    
IF P&C Insurance Latvijas filiāle     2784,96 EUR 28.12.2017.
27.12.2018.
Pakalpojums
Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu    
Elektroniskā iepirkuma sistēma     PIL 17. panta
7. daļa 
    
Likums 
neparedz    
SIA ”Visma Enterprise”     14 200,00 EUR     29.12.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Prece
GOA-WorkBench moduļa licence    
  Likums 
neparedz 
Likums 
neparedz    
SIA “Eurofortis IT”   500,00 EUR 29.12.2017.
30.12.2018.
Pakalpojums
Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana    
Elektroniskā iepirkuma sistēma     PIL 17. panta
7. daļa 
Likums neparedz     SIA ”Softikom”     5000,00 EUR     29.12.2017.
31.12.2018.
 
Pakalpojums
Standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegāde    
Elektroniskā iepirkuma sistēma PIL 17. panta
7. daļa 
    
Likums neparedz     SIA ”Visma Enterprise”     39 384,75 EUR     29.11.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei