Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Noslēgtie iepirkumu līgumi

Izveidots : 13.09.2017. Atjaunots: 07.12.2017.

Informācija par noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6. marta noteikumiem Nr.171

„ Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas datums Piegādātāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums un līguma darbības beigu datums

Pakalpojums

Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojums

FM2016/37(CI) 17.06.2016. 01.08.2016. SIA ”Averoja” 180 000,00 EUR

23.01.2017.

spēkā 30(trīsdesmit) mēnešus

Pakalpojums 

Dienesta vieglo automobiļu noma

VK/2016/12 23.12.2016. 10.01.2017. SIA „Favorit Rent” 27206,64 EUR

25.01.2017.

spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus

Pakalpojums

Valsts kases integrētās vadības sistēmas akreditētas sertifikācijas un periodiskās uzraudzības

  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Bureau Veritas Latvia”

 

2210,00 EUR

30.01.2017.

06.02.2019.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata vizuālā noformējuma un maketa izstrāde
  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Fresh” 670,00 EUR

13.02.2017.

15.05.2017.

Pakalpojums

Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Softikom” 5000,00 EUR

23.02.2017.

31.12.2017.

Pakalpojums

Sekundārā datu centra dokumentācijas un testēšanas pārbaude
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „IT Centrs” 3999,00 EUR

03.03.2017.

30.07.2017.

Prece

Personalizēto karšu izgatavošana
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „ADI KARTES” 2900,00 EUR

06.03.2017.

līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Reitingu aģentūras pakalpojuma par kredītreitingu informācijas nodrošināšanu
  Likums neparedz Likums neparedz Moody’s Analytics UK Limited 9999,00 EUR

21.03.2017.

31.03.2018.

Preces

Kancelejas un biroja preču piegāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Daiļrade EKSPO” 7896,75 EUR

03.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

Automātiskās ugunsdzēšanas gāzes sistēmas apkope
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “PRIMETA SERVISS” 4500,00 EUR

10.05.2017.

09.05.2020.

Pakalpojums

Standarta programmatūras pakalpojumu sniegšana un programmatūras atbalsta piegāde
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Visma Enterprise” 67 615,72 EUR

11.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana un darījumu, kas veikti ar kartēm, apmaksa
VK/2016/05 26.08.2016. 20.10.2016. AS ”Citadele banka” Komisijas maksa no darījuma summas iekšzemē – 0,82% un ārvalstīs - 0,95 %

22.05.2017.

31.12.2022.

Pakalpojums

Mobilo sakaru pakalpojumi
FM2017/14 24.02.2017. 04.04.2017. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 16 000,00 EUR

29.05.2017.

30.05.2019.

Pakalpojums

Valsts kases ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana

VK/2017/02 24.02.2017. 04.04.2017. AAS „BTA Baltic Insurance Company” 55 000,00 EUR

31.05.2017.

31.05.2018.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata par 2016. gadu izstrāde
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1086,00 EUR

09.06.2017.

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Mācības
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “Analytica” 1450,00 EUR

12.06.2017.

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 9999,00 EUR

15.06.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līguma summu

Pakalpojums

Gaisa ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtu apkopes un remonta darbi
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”SALANG-P” 6000,00 EUR

16.06.2017.

15.06.2019.

Pakalpojums

Programmatūras “RSA Enterprise Server of Autentication manager”

VK/2017/04 25.05.2017. 07.06.2017. SIA “OptiCom” 28 453,00 EUR

19.06.2017.

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

HP 3PAR disku masīva aparatūras uzstādīšana un programmatūras licences

VK/2017/05 30.05.2017. 12.06.2017. SIA “OptiCom” 24 500,00 EUR

19.06.2017.

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Divu mācību semināru  novadīšana ”Tīmekļa lietojumu drošība programmētājiem un testētājiem”
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”IT Centrs” 2 000,00 EUR

22.06.2017.

30.10.2017.

Pakalpojums

Piekļuves kontroles un videonovērošanas iekārtu apkopes darbi

 

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”Tantra - L” 7 000,00 EUR

28.06.2017.

27.06.2019.

Pakalpojums

Publiskā Interneta pakalpojumi

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

232,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus no 23.07.2017.

Pakalpojums

Vienošanās par tiešās optiskās šķiedras savienojums

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

277,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus

Pakalpojums

Dabīgā dzeramā ūdens piegāde un ūdens sadalītāju iekārtu noma
  Veikta tirgus izpēte

Likums neparedz

SIA „VENDEN” 8450,00 EUR

24.07.2017.

līdz pakalpojuma izpildei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Abonēšanas maksa mēnesī

324,00 EUR

07.08.2017.

03.01.2019.

Pakalpojums

CV datubāzes izmantošana un darba sludinājumu ievietošana www.cv.lv mājaslapā

  Likums neparedz Likums neparedz SIA „CV-Online Latvia” 1490,00 EUR

21.08.2017.

24.08.2018.

Prece

Degvielas iegāde

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz AS „VIADA Baltija” 4452,00 EUR

11.09.2017.   10.09.2019.   vai līdz preču iegādei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Telefona centrāles iekārtu tehniskā apkope un bojājumu likvidācija
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „BELAM – RĪGA” 7440,00 EUR

25.09.2017.

30.09.2019.

Pakalpojums

Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana
VK/2017/03 26.05.2017. 21.07.2017. AS "Citadele banka" Saskaņā ar bankas komisijas maksām

17.10.2017.

16.10.2022.

Pakalpojums

Ziņu aģentūras informatīvo materiālu abonēšana

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "LETA" 3120,00 EUR

15.11.2017.

31.12.2018.

Būvniecība

Esošā parketa seguma atjaunošana

  Likums neparedz Likums neparedz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 4260,18 EUR

13.11.2017.

20.12.2017.

Pakalpojums

Datora tīkla montāžas darbi

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "D & JJ" 7985,93 EUR

17.11.2017.

15.12.2017.

Būvniecība

Sanitāro mezglu remontdarbi
 

Likums

neparedz
Likums neparedz SIA "P un P Būve"  10263,09 EUR

28.12.2017.

22.12.2017.

Pakalpojums

Kontaktu centra Genesys PureConnect licenču uzturēšana
VK/2017/10 07.11.2017. 22.11.2017. SIA "Belam - Rīga" 13 176,00 EUR

30.11.2017.

23.11.2018.

Prece

RSA SecuID dinamisko paroļu ģenerēšanas iekārtu piegāde

VK/2017/11 15.11.2017. 29.11.2017. SIA "OptiCom" 41 780,00 EUR

05.12.2017.

04.01.2018.

Pakalpojums

Valsts kases ePakalpojumu sistēmu lietojamības izpēte

VK/2017/06 26.09.2017. 09.10.2017. SIA "Agile & CO" 10 500,00 EUR

07.12.2017.

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei