Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Noslēgtie iepirkumu līgumi

Izveidots : 13.09.2017. Atjaunots: 30.12.2019.
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas datums Piegādātāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums un līguma darbības beigu datums

Pakalpojums

Servera statnes noma un bojājumu novēršana
  Likums neparedz Likums neparedz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 636,02 EUR mēnesī + patērētā elektroenerģija 20.12.2019. 31.12.2020.

Pakalpojums

Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS uzturēšana un apkalpošana

Elektronisko iepirkuma sistēma

PIL 17. panta  7. daļa

Likums neparedz SIA “Softikom” 8500,00 EUR 20.12.2019. 31.12.2020.

Pakalpojums

Ziņu aģentūras informatīvo materiālu abonēšana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA „LETA” 4440,00 EUR 19.12.2019. 31.12.2021.

Pakalpojums

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana (optisko šķiedru noma)
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Abonēšanas maksa mēnesī

424,00 EUR
19.12.2019. 04.01.2021.

Pakalpojums

Oracle programmatūras licenču ražotāja tehniskā atbalsts un uzturēšana
VK/2019/05 PIL 8. panta 7. daļa 28.10.2019. SIA “Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā” 53322,58 EUR 02.12.2019. 18.12.2020.

Pakalpojums

Genesys PureConnect programmatūras ražotāja tehniskais atbalsts
VK/2019/06 11.10.2019. 28.11.2019. SIA “Belam – Rīga” 14880,00 EUR 25.11.2019. 19.10.2020.

Pakalpojums

Horizon uzturēšanas konsultācijas
Elektronisko iepirkumu sistēma PIL 17. panta 7. daļa Likums neparedz SIA “Visma Enterprise” 200 cilv. st. un 50 cilv.st. 11.11.2019. 10.11.2020.

Pakalpojums

Valsts kases darbinieku informācijas drošības apmācības 
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA 1 3380,00 EUR

04.10.2019.

līdz līgumsaistību izpildei

Pakalpojums

Mācību kurss

”Praktiskās Lean ieviešanas darbsemināri”’

  Likums neparedz Likums neparedz Valsts administrācijas skola 4100,00 EUR

25.09.2019.

līdz līgumsaistību izpildei

Pakalpojums

Degvielas iegāde

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA” Neste Latvija” 5418,00 EUR 09.09.2019. 08.09.2021.

Pakalpojums

Praktiskais seminārs “Starpdisciplinārā sadarbība Valsts kases funkciju kvalitatīvai izpildei

  Likums neparedz Likums neparedz Biedrība "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" 730,00 EUR 09.09.2019. 02.10.2019.

Pakalpojums

Microstrategy maksas darbu pakalpojums

Elektronisko iepirkumu sistēma PIL 17. panta 7. daļa Likums neparedz SIA “Visma Enterprise” 16 380,00 EUR

19.08.2019.

četri mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

Pakalpojums 

Komandējumu pakalpojumu organizēšana

FM2019/24 (CI) 24.05.2019. 28.06.2019. SIA "Averoja" 180 000,00 EUR

01.08.2019. 31.07.2022.

Pakalpojums

Dzeramā ūdens piegāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA "Venden" 95100,00 EUR 24.07.2019. 30.07.2021.

Pakalpojums

Pasūtītāja ārējo klientu apmierinātības aptauja
VK/2019/03 05.06.2019. 17.06.2019. SIA ”Latvijas Fakti” 6824,00 EUR 05.07.2019.
29.11.2019.

Pakalpojums

Vienotās autentifikācijas un pieejas tiesību vadības sistēmas uzturēšana un papildināšana
VK/2019/02 15.05.2019. 10.06.2019. SIA „Lightsoft solutions” 140 000,00 EUR 05.07.2019.
04.07.2024.

Pakalpojums

Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase uzturēšana un papildināšana
VK/2019/01 01.05.2019.

17.06.2019.

SIA „Lightsoft solutions” 350 000,00 EUR 05.07.2019.
04.07.2024.

Pakalpojums

Gaisa ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtu apkopes un remonta darbi
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”SALANG-P” 8000,00 EUR 28.06.2019.
27.06.2021.

Pakalpojums

Darbinieku veselības apdrošināšana
Elektronisko iepirkumu sistēma PIL 17. panta 7. daļa Likums neparedz AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” 36 678,40 EUR 01.06.2019.
31.05.2020.

Pakalpojums

Konsultāciju sniegšana Valsts kases iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz     SIA “Compliance Baltic” 9800,00 EUR

05.06.2019.

līdz darbu izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums 

Mobilo sakaru pakalpojumi

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz     SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 6 000,00 EUR

28.05.2019.
31.05.2020.

Pakalpojums
CV datubāzes izmantošana un darba sludinājumu publicēšana Interneta vietnē www.cv.lv 
  Likums    neparedz     Likums neparedz     SIA „CV-Online Latvia” 1275,00 EUR 13.05.2019.
12.05.2020.
 
Pakalpojums
Valsts parāda vadības poligrāfiskā pārskata par 2018. gadu izstrāde    
  Likums 
  neparedz    
Likums 
neparedz    
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1153,00 EUR 09.05.2019.
31.05.2019.
 
Pakalpojums
Praktiskais mācību seminārs “Starpdisciplinārā sadarbība Valsts kases funkciju kvalitatīvai izpildei”
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz        Biedrība ”Zināšanu un inovācijas sabiedrība”     700,00 EUR 03.04.2019.
25.04.2019.
Pakalpojums
Stacionāro telefonu sakari
FM2019/13( CI) 13.02.2019.  01.03.2019. SIA “Latvijas Mobilais Telefons”     7200,00 EUR 28.03.2019.
31.01.2023.
Pakalpojums
Telekomunikāciju iekārtas Avaya Communication Server 1000E uzturēšana
FM2019/14(CI)  13.02.2019. 28.02.2019. SIA „BELAM – RĪGA” 11160,00 EUR 22.03.2019.
30.09.2022.
 

Pakalpojums

Mācības

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA "Infotrust" 1400,00 EUR 11.03.2019.
20.03.2019.

Pakalpojums

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana

  Elektroniskā iepirkumu sistēma Likums neparedz SIA "Visma Enterprise" 94005,49 EUR

11.03.2019.
11.02.2020.

Pakalpojums

Paklāju noma un maiņa

  Likums neparedz Likums neparedz A/S "Berendsen Tekstila Serviss" 1400,00 EUR 01.03.2019.
līdz līgumcenas izpildei

Pakalpojums

Ziņu aģentūras informatīvie materiāli un mediju monitorings
  PIL 2.pielikuma pakalpojumi  Likums neparedz SIA "LETA"

39480,00 EUR

09.03.2019.
08.03.2024.

Pakalpojums 

Ziņu aģentūras informatīvie materiāli – rīta mediju apskats

 

PIL 2.pielikuma pakalpojumi 

Likums neparedz

SIA "LETA"

420,00 EUR

01.03.2019.
29.02.2020.

Pakalpojums 

Horizon uzturēšanas konsultācijas

Elektronisko iepirkumu sistēma

PIL 17. panta 7. daļa

Likums neparedz SIA "Visma Enterprise" 5 650,00 EUR

25.02.2019.
31.12.2019.

Prece
Gaisa dzesēšanas sistēmu piegāde un montāža
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz SIA “Augstceltne” 1 624,55 EUR 21.02.2019.
28.02.2019.
Pakalpojums
2018.gada Valsts parāda vadības pārskata maketa izstrāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “Fresh Creative” 1 358,00 EUR

12.02.2019.
22.03.2019.
 

Pakalpojums
Valsts kases 2018. gada publiskā pārskata latviešu un angļu valodā vizuālā noformējuma un maketa izstrāde    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Dizaina Stratēģija"     1330,00 EUR 06.02.2019.
31.05.2019.
 
Pakalpojums
SAP programmatūras ražotāja tehniskais atbalsts un uzturēšana     
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “SAP Latvia”     1664,19 EUR     31.01.2019.
31.12.2019.
Pakalpojums
Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana (optisko šķiedru noma)    
  Likums 
neparedz    
Likums 
neparedz    
VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”     Abonēšanas maksa mēnesī
424,00 EUR    
09.01.2019.
04.01.2020.
Pakalpojums
VK Informācijas ārējās drošības pārbaudes    
VK/2018/06 06.12.2018. 17.12.2018. SIA IT Centrs      10088,00 EUR     14.01.2019.
13.01.2022.
Pakalpojums
Serveru statnes noma un bojājumu novēršana
  Likums neparedz Likums neparedz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”     632,02 EUR mēnesī + patērētā elektroenerģija     09.01.2019.
04.01.2020.
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas datums Piegādātāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums un līguma darbības beigu datums
Pakalpojums
Arhīva telpu noma
  Likums 
neparedz    
Likums 
neparedz    
AS „UNISTOCK”     6966,00 EUR     21.12.2018.
31.12.2019.
 
Pakalpojums
Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana
Elektroniskā iepirkumu    sistēma     PIL 17. panta
7. daļa 
Likums neparedz     SIA ”Softikom”     8500,00 EUR     18.12.2018.
31.12.2019.
Pakalpojums
Ziņu aģentūras informatīvo materiālu abonēšana    
  Veikta tirgus izpēte     Likums 
neparedz    
SIA „LETA” 3960,00 EUR 18.12.2018.
31.12.2019.
Pakalpojums
SAP licenču uzturēšana
    
VK/2018/04     PIL 8. panta 7. daļa     15.11.2018.     SIA”SAP Latvia”     135972,04    EUR 17.12.2018.
31.12.2019.
Pakalpojums
Dīzeļģeneratora  tehniskās apkopes un remontdarbi
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz SIA „Energolukss”     4000,00 EUR     20.12.2018.
19.12.2020.
Pakalpojums
Datortīklu kabeļu nomaiņa
Smilšu ielā 1
  Veikta tirgus izpēte   Likums 
neparedz
SIA ”D&JJ”     5012.27 EUR 06.12.2018.
10.12.2018.
Pakalpojums
Genesys PureConnect programmatūras ražotāja tehniskais atbalsts
VK/2018/07     08.11.2018. 21.11.2018.
SIA ”Belam-Rīga”    
13680,00 EUR 06.12.2018.
19.10.2018.
 

Pakalpojums  Semināra lekcija par tēmu ”Iekšējās kontroles sistēma”

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “KPMG Baltics” 2600,00 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums  Uzkopšanas darbi

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “DINA” 4000,00 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums Oracle programmatūras licenču ražotāja tehniskā atbalsts un uzturēšana VK/2018/05 PIL 8. panta 7. daļa

14.11.2018. 

SIA “Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā” 51271,71 EUR 29.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums  Semināra lekcija par tēmu ”Finanšu pārskats – kas tas ir”

  Veikta tirgus izpēte  Likums neparedz   SIA “Ernst& Young Baltic” 4850,00 EUR

27.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums
Nepārtrauktās barošanas avotu apkopes un remonta darbi
  Veikta tirgus izpēte  Likums neparedz   SIA “UPS Serviss centrs”     4000,00 EUR 13.11.2018.
25.11.2020.
 
Pakalpojums Kosmētiskais remonts, grīdu izlīdzināšana, sanitāro telpu izbūve   Nomas līguma 5.3.2 apakšpunkts Likums neparedz VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” 74283,06 EUR 02.11.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Biroja mēbeļu un inventāra pārvietošana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz  SIA ”CALENBERG” 3000,00 EUR 22.10.2018.
21.10.2021.
Pakalpojums
Mācību kurss 
“Agile Scrum IT projektu vadība valsts sektorā”
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz 

SIA

”IS Services”    

5400,00 EUR 15.10.2018.
14.11.2018.
Pakalpojums
Logu žalūziju remonts, mazgāšana, nomaiņa, uzstādīšana    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz  SIA ‘’ LITE” 3000,00 EUR     02.10.2018.
01.10.2021.
 
Pakalpojums
Mācības         
  Veikta tirgus izpēte      Likums neparedz     SIA “TRIVIUMS      Apmācība”     4100,00 EUR 12.09.2018.
25.10.2018.
Pakalpojums
Starptautiskie pasta sūtījumi
  Veikta tirgus izpēte     
 
Likums neparedz   DHL Latvia SIA 9 500,00 EUR 13.09.2018.
03.09.2023.
Pakalpojums
ePakalpojumu portāla  lietotāju saskarņu prototipa un dizaina izstrāde    
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz     SIA “Agile & CO” 9 840,00 EUR 14.09.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Juridiskās konsultācijas    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš 41 500,00    EUR 10.09.2018.
09.09.2020.
 
Pakalpojums
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas uzturēšana
Elektroniskā iepirkumu sistēma     PIL 17. panta
7.daļa    
Likums neparedz    SIA “Lattelecom Technology”     449 976,00 EUR     30.08.2018.
29.08.2021.
Pakalpojums
Valsts kases risku novērtējuma veikšana    
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz   SIA “SIA Compliance Baltic”    
 
6000,00 EUR   31.08.2018.
31.03.2019.
Pakalpojums
Valsts kases ePakalpojumu informācijas sistēmu autentifikācijas risinājumu drošības testēšana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “1.”     2 200,00 EUR     13.07.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojums
Diskonta likmju noteikšanas metodikas izstrāde
VK/2018/03 29.05.2018. 11.06.2018. SIA “KPMG Baltics”     8 000,00    EUR 11.07.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Prece
Disku masīva piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana
VK/2018/01 14.03.2018. 18.04.2018. SIA “OptiCom”     301 580,00 EUR     04.06.2018.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums 
Veselības apdrošināšanas pakalpojums

Elektronisko iepirkumu sistēma

PIL 17. panta
7. daļa

Likums neparedz AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” 35 719,80 EUR

01.06.2018.
31.05.2019.

Pakalpojums
Valsts parāda vadības pārskata par 2017. gadu izstrāde    
  Likums 
neparedz
Likums 
neparedz
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1089,00 EUR 22.05.2018.
08.06.2018.
Pakalpojums
Oracle un PostgreSQL tehnoloģiju tehniskais atbalsts un konsultācijas
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz

SIA “DBA Competence Center”    

7000,00 EUR 15.05.2018.
14.05.2019.
Pakalpojums
Video un grafiskās animācijas videopamācības izstrāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Aišpurs Creative”    

819,38

EUR

15.05.2018.
01.07.2018.
Pakalpojums
VK Informācijas sistēmas pašapkalpošanas portāla HoP drošības testēšana
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”IT Centrs“ 2300,00    EUR     10.04.2018.
līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei
 
Pakalpojums
Remotdarbi    
  Veikta tirgus izpēte         Likums neparedz SIA”P un P Būve”     14538,93 EUR    

13.03.2018.
18.04.2018.

Pakalpojums
Valsts parāda vadības pārskata vizuālā noformējuma un maketa izstrāde        
  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Fresh Creative”     819,00 EUR 06.02.2018.
13.04.2018.
Pakalpojums
Mācību seminārs “Ievadkurss izcilības pieejas ieviešanā”    
  Veikta tirgus izpēte     Likums neparedz SIA ”Eurofortis IT” 1566,11 EUR 11.01.2018.
līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei
 

 

Informācija par noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6. marta noteikumiem Nr.171

„ Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas datums Piegādātāja nosaukums  Līgumcena (bez PVN) Līguma noslēgšanas datums un līguma darbības beigu datums

Pakalpojums

Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojums

FM2016/37(CI) 17.06.2016. 01.08.2016. SIA ”Averoja” 180 000,00 EUR

23.01.2017.

spēkā 30(trīsdesmit) mēnešus

Pakalpojums 

Dienesta vieglo automobiļu noma

VK/2016/12 23.12.2016. 10.01.2017. SIA „Favorit Rent” 27206,64 EUR

25.01.2017.

spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus

Pakalpojums

Valsts kases integrētās vadības sistēmas akreditētas sertifikācijas un periodiskās uzraudzības

  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Bureau Veritas Latvia”

 

2210,00 EUR

30.01.2017.

06.02.2019.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata vizuālā noformējuma un maketa izstrāde
  Likums neparedz Likums neparedz SIA ”Fresh” 670,00 EUR

13.02.2017.

15.05.2017.

Pakalpojums

Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Softikom” 5000,00 EUR

23.02.2017.

31.12.2017.

Pakalpojums

Sekundārā datu centra dokumentācijas un testēšanas pārbaude
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „IT Centrs” 3999,00 EUR

03.03.2017.

30.07.2017.

Prece

Personalizēto karšu izgatavošana
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „ADI KARTES” 2900,00 EUR

06.03.2017.

līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Reitingu aģentūras pakalpojuma par kredītreitingu informācijas nodrošināšanu
  Likums neparedz Likums neparedz Moody’s Analytics UK Limited 9999,00 EUR

21.03.2017.

31.03.2018.

Preces

Kancelejas un biroja preču piegāde
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA ”Daiļrade EKSPO” 7896,75 EUR

03.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

Automātiskās ugunsdzēšanas gāzes sistēmas apkope
  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz SIA “PRIMETA SERVISS” 4500,00 EUR

10.05.2017.

09.05.2020.

Pakalpojums

Standarta programmatūras pakalpojumu sniegšana un programmatūras atbalsta piegāde
EIS

PIL17.panta   7. daļa

Likums neparedz SIA ”Visma Enterprise” 67 615,72 EUR

11.05.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līgumcenu

Pakalpojums

MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana un darījumu, kas veikti ar kartēm, apmaksa
VK/2016/05 26.08.2016. 20.10.2016. AS ”Citadele banka” Komisijas maksa no darījuma summas iekšzemē – 0,82% un ārvalstīs - 0,95 %

22.05.2017.

31.12.2022.

Pakalpojums

Mobilo sakaru pakalpojumi
FM2017/14 24.02.2017. 04.04.2017. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 16 000,00 EUR

29.05.2017.

30.05.2019.

Pakalpojums

Valsts kases ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana

VK/2017/02 24.02.2017. 04.04.2017. AAS „BTA Baltic Insurance Company” 55 000,00 EUR

31.05.2017.

31.05.2018.

Pakalpojums

Valsts parāda vadības pārskata par 2016. gadu izstrāde
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 1086,00 EUR

09.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Mācības
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA “Analytica” 1450,00 EUR

12.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 9999,00 EUR

15.06.2017.

līdz saistību izpildei par kopējo līguma summu

Pakalpojums

Gaisa ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtu apkopes un remonta darbi
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”SALANG-P” 6000,00 EUR

16.06.2017.

15.06.2019.

Pakalpojums

Programmatūras “RSA Enterprise Server of Autentication manager”

VK/2017/04 25.05.2017. 07.06.2017. SIA “OptiCom” 28 453,00 EUR

19.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

HP 3PAR disku masīva aparatūras uzstādīšana un programmatūras licences

VK/2017/05 30.05.2017. 12.06.2017. SIA “OptiCom” 24 500,00 EUR

19.06.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Pakalpojums

Divu mācību semināru  novadīšana ”Tīmekļa lietojumu drošība programmētājiem un testētājiem”
 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”IT Centrs” 2 000,00 EUR

22.06.2017.

30.10.2017.

Pakalpojums

Piekļuves kontroles un videonovērošanas iekārtu apkopes darbi

 

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”Tantra - L” 7 000,00 EUR

28.06.2017.

27.06.2019.

Pakalpojums

Publiskā Interneta pakalpojumi

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

232,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus no 23.07.2017.

Pakalpojums

Vienošanās par tiešās optiskās šķiedras savienojums

 

Likums neparedz

Likums neparedz

SIA ”LATTELECOM”

Abonēšanas maksa mēnesī

277,00 EUR

07.07.2017.

Līgums spēkā 36 mēnešus

Pakalpojums

Dabīgā dzeramā ūdens piegāde un ūdens sadalītāju iekārtu noma
  Veikta tirgus izpēte

Likums neparedz

SIA „VENDEN” 8450,00 EUR

24.07.2017.

līdz pakalpojuma izpildei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana
 

Likums neparedz

Likums neparedz

VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Abonēšanas maksa mēnesī

324,00 EUR

07.08.2017.

03.01.2019.

Pakalpojums

CV datubāzes izmantošana un darba sludinājumu ievietošana www.cv.lv mājaslapā

  Likums neparedz Likums neparedz SIA „CV-Online Latvia” 1490,00 EUR

21.08.2017.

24.08.2018.

Prece

Degvielas iegāde

  Veikta tirgus izpēte Likums neparedz AS „VIADA Baltija” 4452,00 EUR

11.09.2017.   10.09.2019.   vai līdz preču iegādei par līguma kopējo summu

Pakalpojums

Telefona centrāles iekārtu tehniskā apkope un bojājumu likvidācija
  Likums neparedz Likums neparedz SIA „BELAM – RĪGA” 7440,00 EUR

25.09.2017.

30.09.2019.

Pakalpojums

Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana
VK/2017/03 26.05.2017. 21.07.2017. AS "Citadele banka" Saskaņā ar bankas komisijas maksām

17.10.2017.

16.10.2022.

Pakalpojums

Ziņu aģentūras informatīvo materiālu abonēšana

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "LETA" 3120,00 EUR

15.11.2017.

31.12.2018.

Būvniecība

Esošā parketa seguma atjaunošana

  Likums neparedz Likums neparedz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 4260,18 EUR

13.11.2017.

20.12.2017.

Pakalpojums

Datora tīkla montāžas darbi

  Likums neparedz Likums neparedz SIA "D & JJ" 7985,93 EUR

17.11.2017.

15.12.2017.

Būvniecība

Sanitāro mezglu remontdarbi
 

Likums

neparedz
Likums neparedz SIA "P un P Būve"  10263,09 EUR

28.12.2017.

22.12.2017.

Pakalpojums

Kontaktu centra Genesys PureConnect licenču uzturēšana
VK/2017/10 07.11.2017. 22.11.2017. SIA "Belam - Rīga" 13 176,00 EUR

30.11.2017.

23.11.2018.

Prece

RSA SecuID dinamisko paroļu ģenerēšanas iekārtu piegāde

VK/2017/11 15.11.2017. 29.11.2017. SIA "OptiCom" 41 780,00 EUR

05.12.2017.

04.01.2018.

Pakalpojums

Valsts kases ePakalpojumu sistēmu lietojamības izpēte

VK/2017/06 26.09.2017. 09.10.2017. SIA "Agile & CO" 10 500,00 EUR

07.12.2017.

līdz pušu saistību pilnīgai izpildei 

Pakalpojums

Microsoft infrastruktūras ieviešanas, atbalsts un uzturēšana

Elektroniskā iepirkuma sistēma PIL17.panta 7.daļa Likums neparedz SIA "DPA" 5 000,00 EUR 12.12.2017. 20.12.2017.

Pakalpojums

Informācijas tehnoloģiju izvērtējums un konsultāciju sniegšana
VK/2017/07 19.10.2017. 08.11.2017. SIA "PricewaterhouseCoopers" 27 800,00 EUR  15.12.2017. līdz pušu saistību izpildei
Pakalpojums
Oracle programmatūras licenču ražotāja tehniskā atbalsts un uzturēšana    
VK/2017/08 PIL 8. panta 7. daļa  28.11.2017. SIA “Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā”     49 778,33 EUR 20.12.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
 
Pakalpojums
SAP licenču uzturēšana
VK/2017/09 PIL 8. panta 7. daļa     06.12.2017.     SIA”SAP Latvia” 132 952,24    EUR 22.12.2017.
31.12.2018.
Pakalpojums
Īpašuma apdrošināšana    
  Veikta tirgus izpēte     Likums 
neparedz    
IF P&C Insurance Latvijas filiāle     2784,96 EUR 28.12.2017.
27.12.2018.
Pakalpojums
Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu    
Elektroniskā iepirkuma sistēma     PIL 17. panta
7. daļa 
    
Likums 
neparedz    
SIA ”Visma Enterprise”     14 200,00 EUR     29.12.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Prece
GOA-WorkBench moduļa licence    
  Likums 
neparedz 
Likums 
neparedz    
SIA “Eurofortis IT”   500,00 EUR 29.12.2017.
30.12.2018.
Pakalpojums
Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas EDUS programmatūras uzturēšana un apkalpošana    
Elektroniskā iepirkuma sistēma     PIL 17. panta
7. daļa 
Likums neparedz     SIA ”Softikom”     5000,00 EUR     29.12.2017.
31.12.2018.
 
Pakalpojums
Standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegāde    
Elektroniskā iepirkuma sistēma PIL 17. panta
7. daļa 
    
Likums neparedz     SIA ”Visma Enterprise”     39 384,75 EUR     29.11.2017.
līdz pušu saistību pilnīgai izpildei