Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 27. maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī
Trešdien, 27. maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025. gada 31. janvārī (ar fiksēto kuponu 0,000 % apmērā).
Trešdien, 27. maijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 27. maijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.
Trešdien, 20. maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022. gada 20. martā
Trešdien, 20. maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022. gada 20. martā (ar fiksēto kuponu 0,000 % apmērā).
Aizdevumu atmaksas funkcionalitātes pilnveidošana
Turpinot attīstīt un uzlabot aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, tiek ieviesta valsts izsniegto aizdevumu automātiska atmaksas funkcionalitāte, kura nodrošina aizdevumu pamatsummas un procentu maksājumu atmaksas ieturēšanu no klienta konta Valsts kasē.
Trešdien, 20. maijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 20. maijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.
Sagatavots Valsts kases 2019. gada publiskais pārskats
Valsts kase ir sagatavojusi 2019. gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās.