Pārlekt uz galveno saturu
"Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" noslēguma pasākums
2023. gada 26. janvārī norisinājās Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstība Latvijā" noslēguma pasākums, kurā tika stāstīts par projekta laikā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajiem soļiem.  
Sagatavots valsts parāda vadības 2022. gada 4. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases parāda vadības attīstība 2022. gada 4. ceturksnī.
Trešdien, 25. janvārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā
Trešdien, 25. janvārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
2023. gada 25. janvārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Valsts kase ir sagatavojusi 2022. gada pārskatu par valsts parāda vadību
Pārskatā atspoguļota Valsts kases īstenotās centrālās valdības parāda vadības attīstība 2022. gadā.
Valsts kase emitē 5 gadu obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos
Otrdien, 10. janvārī Valsts kase Latvijas Republikas vārdā starptautiskajos finanšu tirgos emitēja 5 gadu eiroobligācijas, piesaistot finansējumu 750 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 3,693% un fiksējot kupona likmi 3,500%.