Pārlekt uz galveno saturu
FM Rīkojums Nr. 114 “Par pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem”
Atbilstoši deleģējumam, likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid19 izplatību” 15. pantā Finanšu ministrs 2020. gada 6. aprīlī izdevis rīkojumu Nr. 114 “Par pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem”.
Trešdien, 15. aprīlī, notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 15. aprīlī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.
Valsts kase sekmīgi turpina resursu piesaisti starptautiskajos finanšu tirgos
Pirmdien, 6. aprīlī, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos emitēja jaunas trīs gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023. gadā, piesaistot finansējumu 1 miljarda eiro apmērā ar ienesīgumu 0,209 % un fiksējot  kupona (procentu) likmi 0,125 %.
PRECIZĒTS/Līdz šā gada 14. aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē
Informējam, ka Valsts kase uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē!
5 padomi uzņēmējiem e-rēķinu ieviešanā
E-rēķinu izmantošana ir mūsdienīga un ilgtspējīga uzņēmumu darbinieku ikdienas prakse, kas nodrošina operatīvu, ērtu un drošu naudas plūsmu organizēšu, un ir vienlīdz noderīga gan uzņēmumam, gan klientiem, gan sadarbības partneriem vai piegādātājiem.
Trešdien, 1. aprīlī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022. gada 20. martā
Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 92,5 milj. eiro apjomā pēc nominālvērtības. Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 98,5 milj. eiro, pārsniedzot pārdoto apjomu 1,06 reizes. Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,120 % līmenī un vidējā svērtā procentu likme bija 0,072 %. Kupons fiksēts 0,000 % apmērā.