Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 14. septembrī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 07. oktobrī
Trešdien, 14. septembrī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 07. oktobrī.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2022. gada 14. septembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Trešdien, 31. augustā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 30. maijā
Trešdien, 31. augustā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 30. maijā.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2022. gada 31. augustā notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Ukrainas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvju vizīte
Šā gada 10. augustā Valsts kase uzņēma pārstāvjus no Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm, lai dalītos pieredzē par praktiskajiem aspektiem SPSGS (starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu) ieviešanā Latvijas publiskā sektora normatīvajos aktos un konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.
Trešdien, 10. augustā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 30. maijā
Trešdien, 10. augustā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 30. maijā.