Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Grāmatvedības uzskaites pakalpojums

Izveidots : 23.02.2018. Atjaunots: 02.10.2018.

Valsts kase valsts budžeta iestādēm nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojuma un personālvadības uzskaites informācijas sistēmas pakalpojuma sniegšanu.

Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma ietvaros Valsts kase nodrošina visu grāmatvedības uzskaites posmu veikšanu, tai skaitā:

  • iestādes saimniecisko darījumu uzskaiti un maksājuma dokumentu sagatavošanu;
  • atlīdzības uzskaiti un izmaksu;
  • iestādes prasību un saistību uzskaiti;
  • iestādes materiālo un nemateriālo vērtību uzskaiti;
  • inventarizācijas veikšanai nepieciešamo grāmatvedības uzskaites dokumentu sagatavošanu;
  • komandējumu, darba braucienu uzskaiti;
  • normatīvajos aktos noteikto pārskatu sagatavošanu.

 
Valsts kases grāmatvedības uzskaites pakalpojums ir sertificēts atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēmas (ISO 9001:2015) un informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISO 27001:2013) prasībām.

Pakalpojumu sniegšanu Valsts kase nodrošina slēdzot starpresoru vienošanos ar iestādi.

Konsultācijas par pakalpojumu saņemšanas kārtību un lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Veidlapas un instrukcijas

Pieteikums par grāmatvedības uzskaites un personālvadības uzskaites sistēmas lietošanu
Pieteikums par iestādē izmantojamo sistēmas un sistēmas pašapkalpošanās portāla funkcionalitāti  
Pieteikums par pieslēgumu Valsts kases infrastruktūrai  

Pieteikums par grāmatvedības uzskaites un personālvadības uzskaites sistēmas

lietošanas pārtraukšanu