Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Tiešsaistes datu apmaiņas modulis

Izveidots : 22.03.2017. Atjaunots: 17.06.2020.

eKases tiešsaistes datu apmaiņas modulis ir savietojams ar grāmatvedības un pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmām un nodrošina šādu finanšu ziņojumu apmaiņu starp Valsts kasi un klientu:

  • liela apjoma maksājuma ziņojumu iesūtīšanu izpildei eKasē;
  • maksājumu apstrādes statusa ziņojumu pieprasīšanu;
  • konta pārskata un debeta/kredīta ziņojumu pieprasīšanu.

Lai uzsāktu tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietošanu, jāiesniedz pieteikums par eKases lietošanu.

Konsultācijas par tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu  ekase@kase.gov.lv

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

Infografika par jauno kārtību pilnvarojuma / parakstu paraugu kartītes noformēšanā (no 01.01.2020.)  
Valsts kases klienta pilnvarojums / parakstu paraugu kartīte
eKases pieteikums jaunam Tiešsaistes lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)
Noderīga informācija saskarnes izstrādātājam  
Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā PAIN.001 un PAIN.002  
Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā CAMT.052, CAMT.054 un CAMT.060  
Tiešsaistes datu apmaiņas kļūdu kodi  

Lai notiktu datu apmaiņa starp Tiešsaistes datu apmaiņas moduli un grāmatvedības vai pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmu, ir nepieciešams:

  • izstrādāt datu apmaiņas risinājumu saskaņā ar Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta aprakstu datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka“ un “banka – klients" posmā;

  • grāmatvedības vai pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmā jāizstrādā saskarne, kurā jāimportē Valsts kases izsniegtais x509 autentifikācijas sertifikāts un jāizstrādā atbilstošas autentifikācijas funkcijas.

Lai samazinātu klientu izmaksas un nodrošinātu ātrāku Pakalpojuma lietošanas uzsākšanu, Valsts kase ir izstrādājusi standarta klienta autentifikācijas bibliotēkas populārākajām tehnoloģijām (Java, PHP, .NET). Bibliotēkas var saņemt, iesniedzot Pieteikumu par eKases lietošanu ( sk. sadaļā "Veidlapas un instrukcijas" Tiešsaistes lietošanas uzsākšana vai izmaiņu veikšana lietotāja datos eKasē).