Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Ārvalstu maksājumi

Izveidots : 11.04.2017. Atjaunots: 03.02.2020.

Ārvalstu maksājumi - maksājumi ārvalstu valūtā (t.sk. eiro valūtā, ja saņēmēja banka nav SEPA banka) saņēmējam iekšzemē un ārvalstīs.

Nosacījumi

 • Ja maksājuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto eiro atsauces kursu, bet, ja tāda nav, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret eiro, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.
 • Ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav eiro un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, maksājuma izpildei piemēro krosa kursu (cross rate), kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.

Izpildes laiks

 • Kārtējā darba dienā Valsts kasē līdz plkst.15.30 saņemtos maksājumus ES dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās (izņemot SEPA) ieskaita saņēmēja kontā 4 darbdienu laikā. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.
 • Kārtējā darbdienā Valsts kasē līdz plkst. 15.30 saņemtos maksājums ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tai skaitā eiro maksājumiem uz ārvalstīm (izņemot SEPA un maksājums ES dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās) - nosūta ieskaitīšanai saņēmēja kontā 2 darbdienu laikā. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

 

 

Nodrošinot maksājumu pakalpojumu sniedzēju iekšējo kontroles sistēmu atbilstību ASV finanšu tirgu uzraugošo institūciju standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un lai samazinātu naudas atmazgāšanas riskus, ir noteiktas prasības ASV dolāru maksājumu noformēšanai. Lai mazinātu iespējamību, ka ASV dolāru maksājums tiek aizturēts starpbanku apstrādes procesā, lūdzam, sagatavojot ASV dolāru maksājumu, precīzi ievērot ASV dolāru maksājumiem noteiktās prasības:

 • Lai veiktu ASV dolāru maksājumus, klientam Valsts kasē jāiesniedz maksātāja nosaukums angļu valodā, nosūtot uz e-pasta adresi eKase@kase.gov.lv.  Nosaukumam ir jābūt ne garākam par 35 zīmēm, ieskaitot atstarpes (tuksnis), kā arī jāievēro atļautie simboli (latīņu alfabēta burti bez garuma un mīkstinājuma zīmēm, cipari, atstarpe (tuksnis), punkts, komats, domuzīme). Informāciju jāiesniedz vienu reizi vai gadījumā, ja tiek mainīts iestādes nosaukums;
 • Obligāti jānorāda saņēmēja adrese;
 • Maksājuma mērķis jāaizpilda angļu valodā latīņu alfabēta burtiem, un jābūt nepārprotamam skaidrojumam, par ko tiek veikts maksājums, kā arī jānorāda maksājuma pamatojums  (piemēram, For foreign literature books, Invoice No.X,  vai For foreign literature books Date, Contract No.X). Ja nav norādīta minētā informācija, Valsts kase un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojuma sniedzējs var maksājumu noraidīt vai pieprasīt papildu informāciju maksājuma izpildes nodrošināšanai;
 • Obligāti jānorāda saņēmēja korespondentbanka Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), ja maksājuma saņēmēja banka atrodas ārpus ASV;
 • Maksājumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm ASV dolāros norāda komisijas maksas veidu - komisijas maksu sedz maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs - ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās);
 • Vairāki maksājumi dienā vienam un tam pašam saņēmējam var tikt klasificēti kā aizdomīgi maksājumi;
 • Ja ASV dolāru maksājumā norādītā informācija būs nepilnīga vai neprecīza, maksājumu pakalpojuma sniedzējs vai tā starpnieks var noraidīt maksājumu vai pieprasīt papildu informāciju no maksātāja (Valsts kases), turklāt šajā gadījumā var tikt ieturēta komisijas maksa.

 

 • Veicot maksājumu Krievijas rubļos (RUB), ja saņēmēja konts atrodas Krievijas bankā, maksājuma rīkojums jāaizpilda krievu valodā ar latīņu burtiem, izmantojot transliterācijas tabulu;
 • Saņēmēja identifikators – INN (nodokļu maksātāja identifikācijas kods) Krievijas rezidentiem - privātpersonām sastāv no 10 cipariem, bet juridiskām personām no 12 cipariem;
 • Saņēmēja nosaukums – privātpersonām jānorāda uzvārds, vārds un tēva vārds, bet juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības forma (OOO, OAO, ZAO; individuālam uzņēmējam – IP u.tml.);
 • Saņēmēja konta numurs – konta numurs nedrīkst saturēt atdalītājus vai tukšuma zīmes;
 • Saņēmēja bankas koda tips – BIK;
 • Saņēmēja bankas kods – BIK vērtība (9 cipari);
 • Maksājuma mērķī obligāti jānorāda detalizēta informācija, precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, kas ietver preces vai pakalpojuma nosaukumu krievu valodā latīņu alfabēta burtiem, izmantojot transliterācijas tabulu (piem., “VOXXXXX ZA KOMUNALXNIE USLUGI NO2017/31, NDS 18 PROCENT 457.63 RUB, KPPXXXXXXXXX”  vai “VOXXXXX ZA UGOLX ScoT  NO1, BEZ NDS”):
  • mērķim obligāti jāsākas ar valūtas operācijas VO kodu - Krievijas Centrālā bankas noteikts 5 ciparu kods (VOXXXXX (X vietā ieraksta ciparu)). Nosakot VO kodu, rezidenta statusu vienmēr nosakiet attiecībā pret Krieviju. (piemēram, ja Jūs esat Latvijas iedzīvotājs un veicat pārskaitījumu Krievijas uzņēmumam/ iedzīvotājam, Krievijā Jūs esat nerezidents, bet saņēmējs – rezidents, tātad, Jums jāizvēlas kods no kodu saraksta "Nerezidenta maksājums rezidentam");
  • obligāti jānorāda, par ko maksā (ZA …);
  • ja ir, uzņemšanas uzskaitē jānorāda arī iemesla kods (KPP - 9 cipari);
  • jānorāda, vai maksājums tiek veikts ar NDS (PVN) vai bez; ja maksājums tiek veikts ar NDS, papildus jānorāda arī summa un procentu likme;
  • ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas u. tml.), obligāti jānorāda Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods – KBK (KBK - 20 zīmes). Šo informāciju var uzzināt tikai no maksājuma saņēmēja Krievijā;
 • Komisijas maksu sedz – maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs - ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās).

 

 • Veicot maksājumu Baltkrievijas rubļos (BYN), ja saņēmēja konts atrodas Baltkrievijas bankā, maksājuma rīkojums jāaizpilda latīņu burtiem;
 • Saņēmēja identifikators – jānorāda maksājuma saņēmēja nodokļu maksātāja UNN kods (УНН - учетный номер налогоплательщика); ods sastāv no burtiem UNN un 9 cipariem (UNNXXXXXXXXX (X vietā cipars));
 • Saņēmēja nosaukums, Saņēmēja adrese (iela), Saņēmēja adrese (pilsēta) kopējais zīmju skaits nedrīkst pārsniegt 105, jānorāda precīzs saņēmēja nosaukums, kā arī saņēmēja adrese – pilsēta, iela, mājas numurs;
 • Saņēmēja konta numurs – konta numurs IBAN formātā (28 zīmes) nedrīkst saturēt atdalītājus vai tukšuma zīmes;
 • Saņēmēja bankas koda tips – SWIFT;
 • Saņēmēja bankas kods – SWIFT 11 zīmes;
 • Maksājuma mērķī obligāti jānorāda detalizēta informācija, precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, maksājuma pamatojums, par ko tiek veikts maksājums, detalizēts preces, pakalpojumu vai izpildīto darbu apraksts, preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas laiks, līguma numurs un datums, faktūrrēķina numurs un datums, vai maksājums ir avansa maksājums. Jānorāda, vai maksājums tiek veikts ar NDS (PVN) vai bez. Ja maksājums tiek veikts ar NDS, papildus jānorāda arī NDS summa Baltkrievijas rubļos;
 • Komisijas maksu sedz – maksātājs vai saņēmējs (saņēmējs - ja starp klientu un sadarbības partneri pastāv tāda vienošanās).