Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Skaidras naudas iemaksa

Izveidots : 13.04.2017. Atjaunots: 17.06.2020.

Valsts kase ar AS Citadele banka starpniecību nodrošina skaidras naudas iemaksas kontā pakalpojumu bez papildu komisijas maksas.

Pakalpojums pieejams klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē valsts vai pašvaldību budžeta maksājumus vai maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu zvērināta tiesu izpildītāja amata un profesionālo darbību.

Skaidru naudu var iemaksāt šādās valūtās: EUR, USD, CAD, AUD, CHF, DKK, NOK, GBP, BYN, SEK, RUB, PLN valūtā.

Skaidras naudas iemaksas process:

  • klients datorrakstā aizpilda Pieteikumu skaidras naudas iemaksu veikšanai uz klienta kontu Valsts kasē un iesniedz to Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā: parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai parakstītu papīra formā nosūta vai iesniedz Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050;
  • Valsts kase izvērtē saņemto pieteikumu un tā saskaņošanas gadījumā nosūta klientam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi sagatavotu Skaidras naudas iemaksas rīkojuma uz kontu Valsts kasē veidlapas formu, kas jāizmanto, sagatavojot skaidras naudas iemaksu rīkojumus;
  • klients atbilstoši skaidrā naudā iemaksājamai summai sagatavo skaidras naudas iemaksas rīkojumu uz kontu Valsts kasē un kopā ar skaidru naudu iesniedz izpildei AS Citadele banka klientu apkalpošanas centrā, kurš nodrošina skaidras naudas darījumu apkalpošanu. Personai, kura veiks skaidras naudas iemaksu, bankā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.