Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu labošana un atsaukšana

Izveidots : 12.04.2017. Atjaunots: 29.12.2017.

Valsts kase nodrošina šādu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi:

 • Pieteikumus par klasifikācijas kodu labošanu;
 • Pieteikumus par darījumu pārgrāmatošanu;
 • Pieteikumus par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu.

Konsultācijas par labojumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 (taustiņš 3) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu eKase@kase.gov.lv

 
Saimnieciskā gada ietvaros:
 • eKasē jāaizpilda iesniegums Klasifikācijas kodu labošana. Vienā iesniegumā var labot klasifikācijas kodus, summējot kopā vairākus maksājumus;
 • klasifikācijas kodu labošana jāveic 90 dienu laikā no darījuma reģistrēšanas dienas;
 • Valsts kase izskata iesniegumu 3 darbdienu laikā un to akceptē vai arī noraida, norādot iemeslu.
Par iepriekšējā saimnieciskā gada pēdējo ceturksni:
 • labojumus veic, iesniedzot Valsts kasē datorrakstā aizpildītu Pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai  parakstīts un iesniegts papīra formā;
 • pieteikums jāiesniedz līdz kārtējā saimnieciskā gada 15. darbdienai;
 • Valsts kase izskata iesniegto pieteikumu 3 darba dienu laikā un veic klasifikācijas kodu labojumu, reģistrējot to klienta kontā iepriekšējā saimnieciskā gada 31.decembrī.

 

Pieteikums par klasifikācijas kodu labošanu

 

 
Saimnieciskā gada ietvaros:
 • eKasē jāaizpilda iesniegums Darījuma pārgrāmatošana. Vienā iesniegumā var pārgrāmatot tikai vienu maksājumu vai daļu no maksājuma, un to iespējams izdarīt vienu reizi. Ja nepieciešams pārgrāmatot maksājumu vēlreiz vai pārgrāmatot atlikušo maksājuma daļu, jāiesniedz pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts un iesniegts papīra formā;
 • darījuma pārgrāmatošana jāveic 90 dienu laikā no darījuma reģistrēšanas dienas;
 • Valsts kase izskata ievadīto iesniegumu 3 darba dienu laikā un to akceptē vai arī noraida, norādot iemeslu.
Par iepriekšējā saimnieciskā gada pēdējo ceturksni:
 • labojumus veic, iesniedzot Valsts kasē datorrakstā aizpildītu Pieteikumu par darījuma pārgrāmatošanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts un iesniegts papīra formā;
 • pieteikumu jāiesniedz līdz kārtējā saimnieciskā gada 15. darbdienai;
 • Valsts kase izskata iesniegto pieteikumu 3 darba dienu laikā un veic darījuma pārgrāmatošanu, reģistrējot to klienta kontā iepriekšējā saimnieciskā gada 31.decembrī
Pieteikums par darījuma pārgrāmatošanu

 

 

 • Valsts kasē jāiesniedz datorrakstā aizpildīts Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai parakstīts papīra formā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Smilšu ielā 7, LV-1050;
 • Valsts kase 2 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta to saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam. Pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasību neizpildi;
 • Valsts kase ieskaita klienta kontā atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu