Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Ieguldījumi

Izveidots : 22.09.2017. Atjaunots: 20.10.2021.

Termiņnoguldījums ir ieguldījums, kas nodrošina iespēju ieguldīt Valsts kasē brīvos naudas līdzekļus euro valūtā, kuri nav saņemti no valsts budžeta, noguldījumu veidā uz termiņu no 6 mēnešiem līdz 10 gadiem ar procentu izmaksu noguldījuma termiņa beigās.

Valsts kase pieņem* termiņnoguldījumus no budžeta izpildītājiem par speciālā budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldīšanu;

Valsts kase izskata* iespēju pieņemt termiņnoguldījumus no pašvaldībām, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, un budžeta nefinansētām iestādēm par naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta, ieguldīšanu.

Valsts kase šobrīd piedāvā ieguldīt līdzekļus termiņnoguldījumā uz 10 gadiem (Indikatīvā likme: 0,350%).

 

Konsultācijas par ieguldījumu veikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094325 vai sūtot e-pastu frd@kase.gov.lv.

* Valsts kases tiesības un pienākumi attiecībā uz subjektu loku tiek noteikti Likuma par budžetu un finanšu vadību 34. panta otrajā un trešajā daļā.

 

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai:
 
  1. Pieteikties var, uzrakstot Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un to izcelsmes veidu. Papildu norādot cik un kāda veida ieguldījumu vēlaties veikt;
  2. Izskatīsim Jūsu pieteikumu un informēsim par aktuālā brīža ieguldīšanas iespējām;
  3. Ja būs iespēja ieguldīt un Jūs apmierinās līguma nosacījumi, tiks noslēgts Pamatlīgums par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā;
  4. Pēc pamatlīguma noslēgšanas būs nepieciešams aizpildīt pamatlīguma 1.pielikumu Vienošanās par Noguldījuma izvietošanu veidlapu, kur jānorāda nepieciešamo informāciju par termiņnoguldījuma darījuma detaļām.