Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

eKase

Izveidots : 22.03.2017. Atjaunots: 28.08.2019.

eKase nodrošina iespēju attālināti, izmantojot internetu, iesniegt maksājumu rīkojumus, apskatīt maksājumu rīkojumu izpildes rezultātus, kā arī saņemt Valsts kases piedāvāto finanšu informāciju.

 • Pieslēgties eKasei var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus. 

 • Maksājumu rīkojumus eKasē var autorizēt ar eParakstu vai eID. Ja lietotāja rīcībā nav eParaksta vai eID, Valsts kase izsniedz kodu karti vai kodu kalkulatoru.

 • Konsultācijas par eKases lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu eKase@kase.gov.lv.

 

Šajā sadaļā ir pieejamas instrukcijas rīcībai dažādās situācijās un ar eKases lietošanu saistītās veidlapas

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte
eKases lietošanas uzsākšana vai izmaiņu veikšana lietotāja datos
eKases maksājumu / dienas limitu maiņa uz vienu dienu
Ja tiek nozaudēts/ sabojāts Valsts kases izsniegtais elektroniskās identifikācijas rīks
Ja nobloķēts RSA SecurID kodu kalkulators
Beidzies derīguma termiņš RSA SecurID kodu kalkulatoram
eKases lietošanas pārtraukšana
 • plašas izvēles iespējas, nosakot lietotājam piemērojamo eKases lietošanas režīmu;
 • 1 līdz 3 līmeņu maksājumu autorizēšana - maksājumu izpildei var autorizēt vienpersoniski vai kopā ar vienu vai diviem klienta pilnvarotajiem eKases lietotājiem;
 • dažāda veida maksājumu un skaidras naudas izmaksas rīkojumu sagatavošana un izpilde;
 • plašas maksājumu paraugu veidošanas iespējas;
 • sekošana maksājumu izpildes gaitai reālā laika režīmā;
 • maksājumu meklēšanu pēc dažādiem parametriem;
 • savietojamība ar grāmatvedības programmām, importējot grāmatvedības programmā sagatavotas maksājumu datnes;
 • plašs atskaišu un pārskatu klāsts.

Jūsu finanšu drošībai eKasē ir realizēta daudzpakāpju datu aizsardzības sistēma:

 • katram lietotājam var notiekt Interneta adresi vai adrešu apgabalu (IP), no kuras var piekļūt eKasei;
 • katram lietotājam piesaistītajam kontam (izņemot informatīvo pieejas režīmu) ir jānosaka viena maksājuma limits un dienā veicamo maksājumu kopsummas limits;
 • lietotājiem, kuru veikto maksājumu dienas limits pārsniedz 15 000 eiro, par elektroniskās identifikācijas līdzekli nosaka eParakstu, eID vai Valsts kases izsniegtu kodu kalkulatoru;
 • darba sesija eKasē tiek automātiski pārtraukta, ja 15 minūšu laikā tajā netiek veiktas nekādas darbības.

 

Iesakām ievērot šādas rekomendācijas, izmantojot internetā piedāvātos pakalpojumus:

 • neizpaudiet elektroniskās identifikācijas līdzekļu (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un droša elektroniskā paraksta PIN kods) informāciju nepiederošām personām. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekļu saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai;
 • neizvēlieties paroli, kas asociējas ar Jūsu vai Jūsu tuvinieku vārdiem vai personas datiem;
 • ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties ziņojiet par to Valsts kasei uz eKasē norādīto telefonatbalsta tālruņa numuru. Nomainiet paroli, ja Jums ir aizdomas, ka kāds to ir uzzinājis;
 • beidzot darbu ar eKasi, vienmēr nospiediet pogu "Beigt darbu";
 • pārliecinieties, ka Jūsu datoram ir uzstādītas antivīrusu programmas.