Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePārskati

Izveidots : 31.05.2017. Atjaunots: 28.08.2019.

ePārskati nodrošina budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, ostu un brīvostu pārvaldēm finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi un citām iestādēm, kuras izmanto e-pakalpojumu pārskatu pieņemšanai.

 • Pieslēgties ePārskatiem var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus, vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai kodu kalkulatoru;

 • Konsultācijas par ePārskatu lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv;

 • Konsultācijas par pārskatu veidlapām, pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu P.- C. 8.30- 17.15, P.8.30 - 16.00 Valsts kases Pārskatu departamentā. Atbildīgo darbinieku saraksts ministrijām un pašvaldībām.

 

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte
ePārskatu lietotāja pieteikuma aizpildīšana
ePārskatu lietošanas pārtraukšana
Iestāžu pieteikuma aizpildīšana
ePārskatu lietotāja ceļvedis  
 • Valsts kasei iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Citām iestādēm iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Pārskatu datu imports no grāmatvedības uzskaites sistēmām;

 • Informācijas apkopošanas rīks jebkurai valsts budžeta iestādei (sk. sadaļu "Informācijas apkopošana").

Pārskatu elektroniskā datu apmaiņas faila formātu izmanto, lai no grāmatvedības programmas importētu datus ePārskatos, tādējādi nodrošinot pārskatu automātisku sagatavošanu.

Grāmatvedības programmatūras izstrādātājiem, kuri plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto pārskatu elektronisko datu apmaiņas faila formātu, iespējams izmantot produkcijas vidi. Lai saņemtu pieeju produkcijas videi, atbildīgā iestāde aizpilda ePārskatu lietotāja pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.804 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (sk. sadaļu "Pieteikumi un instrukcijas").

Pārskatu elektroniskais datu apmaiņas faila formāts (visiem pārskatiem) (izmaiņas 01.08.2019.)
Mēneša pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 24.02.2011.)

(izmaiņas 11.01.2018.)

Gada pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 01.08.2019.)
Ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 20.06.2011.)

(izmaiņas 01.03.2019.)

Atlīdzības pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 11.01.2018.)
Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes pārskata datu apmaiņas faila  piemērs (izmaiņas 06.06.2018.)
Kapitālsabiedrību pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 16.04.2013.)
Pārskata par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai piemērs (izmaiņas 21.12.2018.)
Salīdzināšanās datu apmaiņas faila formāts, attēls un piemērs (izmaiņas 05.11.2012.)

Lai saņemtu informāciju par datu apmaiņas elektroniskā formāta aprakstu, lūdzam sazināties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz ekase@kase.gov.lv.

 

 
Budžeta iestādei, kura piešķir līdzekļus citām iestādēm un vēlas sekot līdzekļu izlietojumam, ir iespējas saņemt un apkopot informāciju ePārskatos.
 
Ministru kabineta 2018. gada 18.decembra noteikumu Nr.804 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" 16.apakšpunkts nosaka, ka iestādes var izmantot ePārskatus finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos.
 

Iespējas:

 • elektroniska pārskatu pieņemšana no līdzekļu saņēmējiem;
 • automātiska datu summēšana, datu atlases iespējas.

Nosacījumi:

 • pirms grozījumu veikšanas normatīvajos aktos, kas noteiks pārskatu iesniegšanu ePārskatos, iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu;
 • Valsts kase nodrošina veidlapu ieviešanu ePārskatos;
 • iestāde, kas pieņems pārskatus, iesniedz lietotāja pieteikumu, atzīmējot tiesības "Skatīt un akceptēt" (sk. sadaļu "Veidlapas un instrukcijas").

 

Konsultācijas par informācijas apkopošanas iespējām var saņemt, zvanot darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67094247, 67094384 vai sūtot e-pastu: pd@kase.gov.lv