Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePārskati

Izveidots : 31.05.2017. Atjaunots: 20.11.2018.

ePārskati nodrošina un atbalsta valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu, ostu, brīvostu un kapitālsabiedrību, kā arī citu iestāžu, kam normatīvajos aktos ir noteikta ePārskatu lietošana, finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi un citām iestādēm, kuras izmanto sistēmu pārskatu pieņemšanai.

 • Pieslēgties ePārskatiem var ar Valsts kases izsniegtu kodu karti, Valsts kases izsniegtu kodu kalkulatoru, ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParaksts mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus. 

 • Konsultācijas par ePārskatu lietošanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv;

 • Konsultācijas par pārskatu veidlapām, pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu P.- C. 8.30- 17.15, P.8.30 - 16.00 Valsts kases Pārskatu departamentā. Atbildīgo darbinieku saraksts ministrijām un pašvaldībām.

 

Lietotāja pieteikuma aizpildīšana
Iestāžu pieteikuma aizpildīšana
ePārskatu lietotāja ceļvedis  
ePārskatu lietošanas pārtraukšana
Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

 

 • Valsts kasei iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Citām iestādēm iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Pārskatu datu imports no grāmatvedības uzskaites sistēmām;

 • Informācijas apkopošanas rīks jebkurai valsts budžeta iestādei (sk. sadaļu "Informācijas apkopošana").

Pārskatu elektroniskā datu apmaiņas faila formātu izmanto, lai no grāmatvedības programmas importētu datus ePārskatu sistēmā, tādējādi nodrošinot pārskatu automātisku sagatavošanu.

Grāmatvedības programmatūras izstrādātājiem, kuri plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto pārskatu elektronisko datu apmaiņas faila formātu, iespējams izmantot produkcijas vidi. Lai saņemtu pieeju produkcijas videi, atbildīgā ministrija vai pašvaldība aizpilda pieteikumu par lietotāja tiesībām atbilstoši Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumiem Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (sk. sadaļu "Pieteikumi un instrukcijas").

Pārskatu elektroniskais datu apmaiņas faila formāts (visiem pārskatiem) (izmaiņas 05.06.2018.)
Mēneša pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 24.02.2011.)

(izmaiņas 11.01.2018.)

Gada pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 01.12.2017.)
Ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 20.06.2011.)

(izmaiņas 24.02.2015.)

Atlīdzības pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 11.01.2018.)
Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes pārskata datu apmaiņas faila  piemērs (izmaiņas 06.06.2018.)
Kapitālsabiedrību pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 16.04.2013.)
Salīdzināšanās datu apmaiņas faila formāts, attēls un piemērs (izmaiņas 05.11.2012.)

Lai saņemtu informāciju par datu apmaiņas elektroniskā formāta aprakstu, lūdzam sazināties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz ekase@kase.gov.lv.

 

 
Budžeta iestādei, kura piešķir līdzekļus citām iestādēm un vēlas sekot līdzekļu izlietojumam, ir iespējas saņemt un apkopot informāciju ePārskatu sistēmā.
 
Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumu Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" 18.6.apakšpunkts nosaka, ka iestādes var izmantot ePārskatus finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos.
 

Iespējas:

 • elektroniska pārskatu pieņemšana no līdzekļu saņēmējiem;
 • automātiska datu summēšana, datu atlases iespējas.

Nosacījumi:

 • pirms grozījumu veikšanas normatīvajos aktos, kas noteiks pārskatu iesniegšanu ePārskatos, iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu;
 • Valsts kase nodrošina veidlapu ieviešanu ePārskatos;
 • iestāde, kas pieņems pārskatus, iesniedz lietotāja pieteikumu, atzīmējot tiesības "Skatīt un akceptēt" (sk. sadaļu "Pieteikumi un instrukcijas").

 

Konsultācijas par informācijas apkopošanas iespējām var saņemt, zvanot darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67094247, 67094384 vai sūtot e-pastu: pd@kase.gov.lv