Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

ePārskati

Izveidots : 31.05.2017. Atjaunots: 24.01.2020.

ePārskati nodrošina budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, ostu un brīvostu pārvaldēm finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi un citām iestādēm, kuras izmanto e-pakalpojumu pārskatu pieņemšanai.

 • Pieslēgties ePārskatiem var ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā e-pakalpojuma Vienotās pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību, izmantojot eParakstu, eID, eParakstu mobile vai banku izsniegtos identifikācijas līdzekļus, vai jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai kodu kalkulatoru;

 • Konsultācijas par ePārskatu lietošanu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv;

 • Konsultācijas par pārskatu veidlapām, pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu P.- C. 8.30- 17.15, P.8.30 - 16.00 Valsts kases Pārskatu departamentā. Atbildīgo darbinieku saraksts ministrijām un pašvaldībām.

2020.gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 652 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu”, kuri aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu". Būtiskas izmaiņas pilnvarojuma / parakstu paraugu kartītes noformēšanā:

 • Klients pilnvarojumu/ parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) varēs iesniegt arī kā elektroniski parakstītu dokumentu, tādējādi pilnvarojot personu iesniegt dokumentus tikai elektroniska dokumenta formā;
 • vadītājam/pārstāvēt tiesīgajai personai, iesniedzot dokumentus Valsts kasē tikai elektroniska dokumenta formā, kartīte par sevi nav nepieciešama. Valsts kase par vadītāja/pārstāvēt tiesīgās personas pārstāvības tiesībām pārliecināsies publiskos reģistros;
 • pilnvarotai personai kartīti jānoformē elektroniski, ja dokumentus iesniegs tikai elektroniskā formātā;
 • iestādes vadītājam/pārstāvēt tiesīgajai personai vai pilnvarotajai personai kartīti jānoformē papīra formātā, ja dokumentus vēlas iesniegt gan elektroniska, gan papīra dokumenta formātā. Papīra formāta kartīti noformēt ir iespējams tikai klātienē, ierodoties Valsts kases klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 7, Rīgā;
 • līdz šim apstiprinātās kartītes ir spēkā līdz pilnvarojuma termiņa beigām vai dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu kartīti;
 • Infografika par kartītes noformēšanu šeit.

Aicinām vadītājus/klientu pārstāvēt tiesīgās personas laicīgi noformēt kartīti pilnvarotājām personām, lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktību Valsts kasē arī vadītāja/ klienta pārstāvēt tiesīgās personas prombūtnes laikā.

Infografika par jauno kārtību pilnvarojumu / parakstu paraugu kartītes noformēšanā (no 01.01.2020.)  
Valsts kases klienta pilnvarojumu / parakstu paraugu kartīte
ePārskatu pieteikums jaunam lietotājam / izmaiņu veikšanai esošam lietotājam / beidzoties pieteikuma derīguma termiņam (3 gadi)
ePārskatu lietošanas pārtraukšana
Iestāžu pieteikuma aizpildīšana
ePārskatu lietotāja ceļvedis  
 • Valsts kasei iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Citām iestādēm iesniedzamo pārskatu sagatavošana un apstiprināšana;

 • Pārskatu datu imports no grāmatvedības uzskaites sistēmām;

 • Informācijas apkopošanas rīks jebkurai valsts budžeta iestādei (sk. sadaļu "Informācijas apkopošana").

Pārskatu elektroniskā datu apmaiņas faila formātu izmanto, lai no grāmatvedības programmas importētu datus ePārskatos, tādējādi nodrošinot pārskatu automātisku sagatavošanu.

Grāmatvedības programmatūras izstrādātājiem, kuri plāno izstrādāt datu apmaiņu, izmantojot publicēto pārskatu elektronisko datu apmaiņas faila formātu, iespējams izmantot produkcijas vidi. Lai saņemtu pieeju produkcijas videi, atbildīgā iestāde aizpilda ePārskatu lietotāja pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumiem Nr.430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus" (sk. sadaļu "Pieteikumi un instrukcijas").

Pārskatu elektroniskais datu apmaiņas faila formāts (visiem pārskatiem) (izmaiņas 24.01.2020.)
Mēneša pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 24.02.2011.)

(izmaiņas 11.01.2018.)

Gada pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 03.10.2019.)
Ceturkšņa pārskatu datu apmaiņas faila attēls un piemērs

(izmaiņas 20.06.2011.)

(izmaiņas 01.03.2019.)

Atlīdzības pārskata datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 11.01.2018.)
Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes pārskata datu apmaiņas faila  piemērs (izmaiņas 06.06.2018.)
Kapitālsabiedrību pārskatu datu apmaiņas faila piemērs (izmaiņas 16.04.2013.)
Pārskata par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai piemērs (izmaiņas 21.12.2018.)
Salīdzināšanās datu apmaiņas faila formāts, attēls un piemērs (izmaiņas 05.11.2012.)

Lai saņemtu informāciju par datu apmaiņas elektroniskā formāta aprakstu, lūdzam sazināties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz ekase@kase.gov.lv.

 

 
Budžeta iestādei, kura piešķir līdzekļus citām iestādēm un vēlas sekot līdzekļu izlietojumam, ir iespējas saņemt un apkopot informāciju ePārskatos.
 
Ministru kabineta 2019. gada 10. septembra noteikumi Nr.430 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus" nosaka, ka iestādes var izmantot ePārskatus finanšu uzskaites datu apkopošanai, kas noteikti citos normatīvajos aktos.
 

Iespējas:

 • elektroniska pārskatu pieņemšana no līdzekļu saņēmējiem;
 • automātiska datu summēšana, datu atlases iespējas.

Nosacījumi:

 • pirms grozījumu veikšanas normatīvajos aktos, kas noteiks pārskatu iesniegšanu ePārskatos, iestādes saskaņo ar Valsts kasi pārskatu tehnisko nodrošinājumu;
 • Valsts kase nodrošina veidlapu ieviešanu ePārskatos;
 • iestāde, kas pieņems pārskatus, iesniedz lietotāja pieteikumu, atzīmējot tiesības "Skatīt un akceptēt" (sk. sadaļu "Veidlapas un instrukcijas").

 

Konsultācijas par informācijas apkopošanas iespējām var saņemt, zvanot darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67094247, 67094384 vai sūtot e-pastu: pd@kase.gov.lv