Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Pirmstermiņa atmaksa

Izveidots : 18.05.2020. Atjaunots: 09.07.2021.

Valsts aizdevuma lietošanas laikā Aizņēmējam ir tiesības veikt valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksu bez komisijas maksas.

Ja starp Aizņēmēju un Valsts kasi ir noslēgta vienošanās par automātisko saistību ieturēšanu vai aizdevuma līgums paredz automātisku saistību ieturēšanu, tad pirmstermiņa atmaksa ir piesakāma vismaz 2 darba dienas pirms plānotās pirmstermiņa atmaksas dienas.

 

Aizņēmējs saistību pirmstermiņa atmaksu var veikt:

  • vismaz 20 kalendāra dienas pirms kārtējā saistību maksājuma dienas un ja maksājums nav mazāks par kārtējo saistību maksājumu, vai;
  • 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Eiropas Savienības vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma, vai valsts budžeta dotācijas saņemšanas, ja atmaksā aizdevuma daļu saņemtā priekšfinansējuma apmērā.