Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Prezentācijas

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 21.02.2020.

Informācija ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem.

Valsts kases prezentācija par 2019.gada pārskatu un uzskaites jautājumiem

 • Valsts kases prezentācija "Jaunais regulējums grāmatvedības uzskaitē budžeta iestādēm"
 • Valsts kases prezentācija "Par 2017.gada pārskatu"
 • Valsts kases prezentācija "Risku vadība - efektīvs iekšējās kontroles sistēmas elements"
 • Finanšu ministrijas prezentācija "Jaunās Revīzijas pakalpojuma likuma aktualitātes"
 • Valsts kases prezentācija  "2016.gada pārskata sagatavošana – aktuālie jautājumi"
 • Valsts kases prezentācija ministrijām "Labojumu veikšana un kopsavilkumu iesniegšanas kārtība gadu mijā"
 • Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija pašvaldībām "Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju pārskatu sagatavošana"
 • Valsts zemes dienesta prezentācija ministrijām un pašvaldībām "No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavoto datu izmantošana" un darba tabula
 • Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Problēmjautājumi saistībā ar skaidras naudas darījumiem" un  prezentācija "Jaunumi elektronisko kases aparātu lietošanā”
 • Valsts kontroles prezentācija ministrijām un pašvaldībām "Valsts kontroles 2015.gada finanšu revīziju rezultāti, labā prakse un raksturīgākās kļūdas" un  ministrijām un pašvaldībām "Atbilstības jautājumi (teorija un prakse), revīzijas ziņojuma formāta maiņa u.c. aktualitātes, kas saistītas ar pāreju uz divu veidu atzinumiem"
Valsts kases prezentācija "Par 2015.gada pārskatu"
 • Valsts kontroles prezentācija ministrijām "Valsts kontroles 2014.gada finanšu revīziju rezultāti, labā prakse un raksturīgākās kļūdas" un pašvaldībām "Raksturīgākās kļūdas pašvaldību 2014.gada pārskatos",
 • Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija "Izglītības un zinātnes ministrijas pārskati pašvaldībām"
 • Satiksmes ministrijas prezentācija "Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu"
 • Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālā kultūras centra prezentācija "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji ir pašvaldības"
 • Kokneses novada prezentācija "Grāmatvedības organizēšana un gada slēguma kontroles procesi Kokneses novada domē"
 • Kocēnu novada prezentācija "Inventarizācijas process Kocēnu novada pašvaldībā"
 • Saulkrastu novada prezentācija "Reprezentācijas izdevumi"
 • Finanšu ministrijas prezentācija: "Pašvaldību budžeta plānošanas un izpildes uzraudzība" un "Ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas pielietojuma principi"
 • VID atbildes uz seminārā uzdotajiem jautājumiem