Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Ilgtermiņa saistību amortizētā vērtība

Izveidots : 02.01.2019. Atjaunots: 22.11.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu ilgtermiņa saistību amortizēto vērtību bilances datumā, ja maksājums paredzēts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Amortizēto vērtību aprēķina, diskontējot nākotnē paredzamos maksājumus ar efektīvo procentu likmi, lai līguma darbības laikā vienmērīgi atzītu procentu izdevumus. Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.

Kalkulatoru izmanto tikai tām prasībām, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 87 382.2.apakšpunktu klasificētas kā finanšu instruments.