Pārlekt uz galveno saturu
18.septembra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 18.septembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025.gada 31.janvārī.
Trešdien,18.septembrī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 18.septembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
Jauns e-pakalpojums no 2019.gada 1.septembra
Valsts kase no 2019.gada 1.septembra piedāvā izmantot jaunu e-pakalpojumu – eAizņēmumi.
28.augusta vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 28.augustā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2025.gada 31.janvārī.
Trešdien, 28.augustā notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 28.augustā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
Sagatavots valsts parāda vadības 2019. gada 2. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2019. gada 2. ceturksnī.