Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2011.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Budžeta izpilde
 

Saturs

11. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

12. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā

Skaidrojums par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi

13. Valsts budžeta ieņēmumi 2011.gadā

14. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2011.gadā

15. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

15.1.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.1.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.1.3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā

15.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2011.gadā

16. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

16.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

16.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā

16.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2011.gadā

17. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

18. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

19. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

20. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

21. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2011.gadā

22. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2011.gadā

23. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2011.gadā

 

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2011.gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem 2011.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikumiem 2011.gada 31.decembrī

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2011.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2011.gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2011.gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2011.gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2011.gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm) 2011.gadā

Pašvaldību aizņēmumu saraksts 2011.gadā

Pašvaldību galvojumu saraksts (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām) 2011.gada 31.decembrī

Valsts izsniegtie galvojumi 2011.gada 31.decembrī

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem 2011.gada 31.decembrī

Valsts ārējā parāda pārskats 2011.gadā

Valsts iekšējā parāda pārskats 2011.gadā