Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

e-iesniegums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 15.05.2023.

e-iesniegums Valsts kasei:

1. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam iesniegt e-adresē: VALSTS KASE (vai izvēloties atbilstošu apakšadresātu) vai sūtīt uz Valsts kases oficiālo e-pasta adresi: pasts@kase.gov.lv (iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā).

!!! Vēršam uzmanību, ka e-adrese nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta nešifrētas sarakstes, tāpēc lūdzam saziņai (īpaši personas datus vai komercnoslēpumu saturošas informācijas apritei) primāri izvēlēties e-adresi!

2. Valsts kasē e-adresē vai e-pasta adresē pasts@kase.gov.lv saņemtos elektroniskos iesniegumus, kas nav noformēti atbilstoši Iesniegumu likuma 2.panta trešajai daļai (nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nav iesniegts, izmantojot tiešsaistes formas), Valsts kase izskata šādos termiņos:

2.1. piecu darba dienu laikā, ja iesniegumā minētais jautājums saistīts ar Valsts kases klientu apkalpošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība un termiņi;

2.2. 30 dienu laikā, ja iesniegumā ietverts Valsts kases kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums.