Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

e-iesniegums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 21.10.2021.

e-iesniegums Valsts kasei:

1. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam iesniegt e-adresē: VALSTS KASE (vai izvēloties atbilstošu apakšadresātu) vai sūtīt uz Valsts kases oficiālo e-pasta adresi: pasts@kase.gov.lv (iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā).

!!! Vēršam uzmanību, ka e-adrese nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta nešifrētas sarakstes, tāpēc lūdzam saziņai (īpaši personas datus vai komercnoslēpumu saturošas informācijas apritei) primāri izvēlēties e-adresi!

2. Ja nav pieejama e-adrese, Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai vispārīgu lūgumu (tādējādi dodot iespēju personas līdzdalībai valsts pārvaldē) lūdzam iesniegt, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā http://www.latvija.lv/. Papildu informāciju sk. šeit. Iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai parakstīta dokumenta iesniegšanai iestādē.

3. Valsts kasē e-adresē vai e-pasta adresē pasts@kase.gov.lv saņemtos elektroniskos iesniegumus, kas nav noformēti atbilstoši Iesniegumu likuma 2.panta trešajai daļai (nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nav iesniegts, izmantojot tiešsaistes formas), Valsts kase izskata šādos termiņos:

3.1. piecu darba dienu laikā, ja iesniegumā minētais jautājums saistīts ar Valsts kases klientu apkalpošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība un termiņi;

3.2. 30 dienu laikā, ja iesniegumā ietverts Valsts kases kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums.