Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Vēsture

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 14.02.2024.

Valsts kases vēstures aizsākumi datējami ar 1918.gada 19.novembri, kad izveidota Finanšu ministrija ar četriem departamentiem, tai skaitā – Valsts kases departamentu.

Valsts kase faktiski savu darbību sākusi 1918.gada 18.decembrī. 

1919.gada 1.janvārī Valsts kase bija spiesta pārtraukt darbību un evakuēties uz Kurzemi. Pēc īsas uzturēšanās Jelgavā tā savu darbību līdz 1919.gada 16.aprīlim turpināja Liepājā, bet tā paša gada jūlija sākumā kopā ar Pagaidu valdību atgriezās Rīgā.

1919.gada 25.martā izdots “Rīkojums par Valsts kases iekārtu”, kurā noteikts Valsts kases uzdevums – pārvaldīt naudas līdzekļus un citas vērtības valsts vajadzībām.

1922.gada 1.aprīlī Valsts kases departaments likvidēts un tā funkcijas nodotas Valsts Krāj- un Kredītbankai, uz kuras bāzes, pārņemot tās aktīvus un pasīvus, 1922.gada 1.novembrī izveidota Latvijas Banka.

1922.gada 1.decembrī Finanšu ministrijas Kredīta departamenta sastāvā izveidota Valsts kases departamenta valsts grāmatvedības un valsts budžeta nodaļa.

1927.gada 1.februārī Finanšu ministrijas Kredīta departaments likvidēts un tā funkcijas nodotas Valsts saimniecības departamentam. Šī departamenta Valsts budžeta nodaļas pārziņā atradās Valsts grāmatvedība un Valsts kase.

Laika posmā no 1927.-1928.gadam budžeta kases funkciju izpildi veic bankas, bet no 1928.-1992.gadam – centrālā banka. Mūsdienīgas Valsts kases izveides sākumu iezīmē Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misija, kas 1992.gadā ierosina izveidot Latvijā Valsts kasi kā patstāvīgu iestādi, un Finanšu ministrija kopīgi ar Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misijām sagatavoja Valsts kases izveidošanas projektu. Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem lēmumu (1992.gada 28.decembrī, Nr.557) ”Par Valsts kases funkciju nodošanu Finanšu ministrijai”, nosakot valsts budžeta kases funkciju izpildes pakāpenisku pārņemšanu no Latvijas Bankas, lai nodrošinātu budžeta resursu akumulēšanu izdevumu finansēšanai, kā arī valsts budžeta līdzekļu pilnīgu uzskaiti. Kopš 1997. gada Valsts kase ir patstāvīga Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Faili lejupielādei
ico VK_vesture.pdf
(2846273 KB)