Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Valsts kase sekmīgi īsteno ārējās aizņemšanās plānu 2018. gadam

Izveidots : 05.09.2018.
Trešdien, 2018. gada 5.septembrī, Valsts kase, jau otro reizi šā gada laikā izmantojot labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos, emitēja eiroobligācijas par kopējo summu 350 miljoni eiro.

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI. Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Trešdien, 2018. gada 5.septembrī, Valsts kase, jau otro reizi šā gada laikā izmantojot labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos, emitēja eiroobligācijas par kopējo summu 350 miljoni eiro.

Tādējādi Valsts kase sekmīgi pabeidza 2018. gadā 1 miljarda eiro apmērā plānotos aizņemšanās pasākumus starptautiskajos finanšu tirgos, nodrošinot resursus gan šā gada finansēšanas vajadzībām, gan nākamā gada pirmajā pusē plānotajai valsts parāda atmaksai.

Vairākus gadus konsekventi un savlaicīgi aizņemoties finanšu tirgos, Valsts kase ir pārfinansējusi iepriekš uzņemtās valsts parāda saistības ar vēsturiski zemākajām procentu likmēm, nodrošinot ievērojamu valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu valsts parāda apkalpošanai ilgtermiņā, tai skaitā 2019. gadā samazinot procentu izdevumus par 16 miljoniem eiro, salīdzinot ar iepriekš plānoto.   

5.septembrī veiktajā darījumā tika emitēts papildu laidiens šā gada maijā emitētajām 10 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2028. gadā, piesaistot finansējumu 150 miljonu eiro apjomā ar ienesīgumu 0,997% un iepriekš fiksētu kupona (procentu) likmi 1,125%, un papildu laidiens pērnā gada februārī emitētajām 30 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2047.gadā, piesaistot finansējumu 200 miljonu eiro apjomā ar ienesīgumu 1,861% un iepriekš fiksētu kupona (procentu) likmi 2,25%.

Emisijās piedalījās aptuveni 70 investoru, pārsvarā no Eiropas valstīm. Vadošās emisijas bankas bija Citi, JP Morgan un Natixis.

Savukārt, 2018. gada maijā sadarbībā ar tām pašām vadošajām emisijas bankām Valsts kase starptautiskajos finanšu tirgos emitēja vienlaicīgi to pašu divu termiņu eiroobligācijas par kopējo summu 650 miljoni eiro – jaunas 10 gadu eiroobligācijas 350 miljonu eiro apjomā un papildu laidienu 30 gadu obligācijām 300 miljonu eiro apjomā.

Atruna:
Šī paziņojuma izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu un personām, kuru rīcībā ir šis paziņojums, tiek prasīts saskaņā ar Latvijas Republiku informēt sevi par visiem ierobežojumiem un ievērot tos. 

Šis paziņojums nav uzskatāms par Latvijas Republikas piedāvājumu vai uzaicinājumu iegūt vai pārdot, vai parakstīties, vai iegādāties vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā. Latvijas Republika nav veikusi vai neveiks kādas darbības jebkurā jurisdikcijā, kas atļautu vai plānotu vērtspapīru publisku piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šāda nepieciešamā rīcība ir pieprasīta. Īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo Amerikas Savienotajās Valstu 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un saistītiem grozījumiem, un tie netiek piedāvāti, pārdoti vai piegādāti Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot Vērtspapīru aktā noteikto atbrīvojumu, kā arī to, kas darījums nav saistīts ar  reģistrācijas prasībām un vērtspapīri var tikt piedāvāti un pārdoti ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem S un citādi atbilst visiem spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem katrā valstī vai jurisdikcijā, kur šāds jebkurš šāds vērtspapīru piedāvājums, pārdošana vai piegāde  tiek veikta.