Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Fitch apstiprina Latvijas kredītreitinga novērtējumu

Izveidots : 14.10.2019.
Piektdien, 11. oktobrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch paziņoja par Latvijas kredītreitinga apstiprināšanu esošajā “A-“ līmenī, nosakot stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).

 

Fitch norāda, ka Latvijas kredītreitingu “A-” līmenī uztur sekmīgi īstenotā valsts finanšu politika ar mērenu budžeta deficītu, kā arī viens no zemākajiem vispārējās valdības parāda līmeņiem līdzīgu valstu grupā. Fitch prognozē, ka valdība turpinās īstenot ilgtspējīgu fiskālo politiku un budžeta deficīts būtiski nemainīsies tuvākajos gados. Aģentūra tāpat prognozē, ka Latvijas ekonomika ar izaugsmi vidēji 2,6 % gadā nodrošinās tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību vidējā termiņā, un to sekmēs gan iekšējais patēriņš, Eiropas Savienības fondu apguve, gan arī diversificētais eksports.

Fitch atzinīgi novērtē veiktos pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, finanšu sektora uzraudzības stiprināšanā, kā arī izmaiņas banku biznesa modeļos, tomēr neizslēdz iespēju, ka varētu pieaugt valsts reputācijas riski, ja Latvija tiktu iekļauta “pelēkajā sarakstā” ar nepietiekamu progresu MONEYVAL rekomendāciju ieviešanā, vai novērojot risku negatīvo ietekmi uz ekonomiskas izaugsmi vidējā termiņā.

Aģentūra norāda, ka kredītreitinga turpmāku attīstību šobrīd ierobežo zemāks nekā “A” reitinga grupas valstīm IKP rādītājs uz vienu iedzīvotāju un ārējais neto parāds, kā arī sagaida pasākumus demogrāfisko un darba tirgus izaicinājumu risināšanā, lai stiprinātu valsts konkurētspēju un veicinātu ekonomikas izaugsmi.

Savukārt kredītreitinga līmeni Fitch varētu paaugstināt, ja saglabāsies stabila ekonomiskā izaugsme, kas palielinātu ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju, neradot būtiskus satricinājumus ekonomikai, kā arī, ja pazeminātos ārējā neto parāda līmenis.

Aģentūra varētu lemt par iespējamu kredītreitinga samazināšanu, ja ekonomikas snieguma pasliktināšanās un noviržu no fiskālās disciplīnas dēļ būtiski pieaugtu vispārējās valdības parāda līmenis, vai arī, ja palielinātos riski saistībā ar pieaugošo tekošā konta deficītu.

Iepriekšējais kredītreiting aģentūras Fitch paziņojums tika publicēts 2019. gada 12. aprīlī, kad aģentūra saglabāja Latvijas kredītreitingu “A-” līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Pilnu ziņojumu skatīt Fitch mājaslapā.