Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Fitch Ratings apstiprina Latvijas kredītreitingu esošajā A- līmenī ar pozitīvu nākotnes novērtējumu

Izveidots : 15.01.2024.
Piektdien, 2024. gada 12. janvārī, starptautiskā reitingu aģentūra Fitch Ratings (Fitch) apstiprināja Latvijas kredītreitingu esošajā "A-" līmenī, saglabājot pozitīvu kredītreitinga nākotnes novērtējumu.

 

Kā būtiskākos faktorus, kas uztur Latvijas kredītreitingu pašreizējā līmenī, aģentūra min zemu valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu līmeni salīdzinājumā ar līdzīga kredītreitinga valstu rādītājiem, uzticamu politikas veidošanu, ko atbalsta dalība ES un eirozonā, un mērenu privātā sektora parāda līmeni. Tomēr Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju, kas ir zemāks nekā līdzīga kredītreitinga valstīm, tekošā konta deficīta un neto ārējā parāda rādītāji, kas ir augstāki nekā līdzīga kredītreitinga valstīm, kā arī nelabvēlīga demogrāfiskās situācijas attīstība joprojām ierobežo kredītreitinga turpmāko izaugsmi.

Nosakot pozitīvu kredītreitinga nākotnes novērtējumu, Fitch norāda, ka novērtējuma pamatā ir Latvijas mazās un atvērtās ekonomikas relatīvā izturība pret ārējo faktoru nesen izraisītiem satricinājumiem (Covid-19 pandēmija un Krievijas karš Ukrainā). Enerģijas resursu nepietiekamības riska un cenu strauja kāpuma faktoru negatīva ietekme bija tomēr mazāka, nekā Fitch sākotnēji prognozēja. Aģentūra atzīmē, ka Latvija ir likvidējusi vēsturisko atkarību no Krievijas enerģijas importa un būtiski samazinājusi tirdzniecības sakarus ar Krieviju.

Fitch 2023.gadam prognozē vispārējās valdības budžeta deficīta samazināšanos no 4,6% 2022. gadā līdz līmenim zem 3% no IKP 2023.gadā, ko galvenokārt ietekmē labāka nodokļu ieņēmumu izpilde, kā arī atbalsta pasākumu izdevumu samazināšanās. Lai gan 2024.-2025.gadā aizsardzības izdevumi sasniegs 3% no IKP, Fitch prognozē, ka vispārējās valdības budžeta deficīts arī 2024.-2025.gadā būs nedaudz zem 3% no IKP. Aģentūra prognozē, ka valsts parāds līdz 2027.gadam saglabāsies ap 41% apmērā no IKP – līmenī, kas ir krietni zemāks par līdzīga kredītreitinga valstu vidējo rādītāju.

Aģentūra sagaida, ka pēc 2023.gadā prognozētās nelielas recesijas, ko ietekmē vājāks privātais patēriņš un eksporta aktivitātes samazināšanās, 2024.gadā Latvijas IKP izaugsme atjaunosies, sasniedzot 2%. Pēc Fitch domām, eksporta aktivitātei vajadzētu palielināties 2024. gadā, atjaunojoties pieprasījumam no galvenajiem starptautiskajiem tirdzniecības partneriem. Aģentūra sagaida, ka investīciju pieaugums saglabāsies stabils, pateicoties ES fondu līdzekļu apgūšanai, savukārt, ar dzelzceļa infrastruktūras attīstību un valsts drošību saistīti apjomīgi projekti atbalstīs publiskā sektora investīcijas. Fitch prognozē, ka ekonomikas izaugsmes temps 2025. gadā paātrināsies līdz 3,1% un inflācija turpmāk saglabāsies zemā līmenī.

Fitch Ratings iepriekšējo Latvijas kredītreitinga novērtējumu publicēja 2023.gada 28.jūlijā, kad reitings tika apstiprināts "A-" līmenī un kredītreitinga nākotnes novērtējums tika mainīts no stabila uz pozitīvu.

Pilna publikācija ir pieejama Fitch Ratings vietnē (https://www.fitchratings.com/)