Pārlekt uz galveno saturu
No 23. oktobra maksājumus eKasē var parakstīt arī ar eParaksts mobile
Turpinot attīstīt Valsts kases e-pakalpojumus un domājot par lietotāju ērtībām, maksājumus eKasē iespējams parakstīt arī ar eParaksts mobile.
Sagatavots valsts parāda vadības 2020. gada 3. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2020. gada 3. ceturksnī.
Valsts kase emitē obligācijas ar visu laiku zemāko procentu likmi
Trešdien, 14.oktobrī, pirmo reizi iekšējā tirgū izsolītas sākotnēji starptautiskajā finanšu tirgū emitētās Latvijas valsts eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu 2026.gada 7.oktobrī. Obligācijas izlaistas Latvijas Republikas Globālās vidēja termiņa vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros.
Trešdien, 14. oktobrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 7. oktobrī
Trešdien, 14. oktobrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 7. oktobrī.
Fitch paaugstina Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējumu
Piektdien, 9.oktobrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch, saglabājot Latvijas kredītreitingu esošajā “A-” līmenī, paaugstināja Latvijas kredītreitinga nākotnes vērtējumu no negatīva uz stabilu.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
2020. gada 14. oktobrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole, kurā tiks piedāvāti līdz 20 000 000 EUR Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, 2026. gadā dzēšamie vērtspapīri ar fiksētu procentu (kupona) likmi 0,375% Globālās Vidēja Termiņa Vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros, kas tiks apvienoti un veidos vienu sēriju ar līdz šim attiecīgajās dienās emitētajiem vērtspapīriem 1 500 000 000 EUR apmērā ar fiksētu procentu (kupona) likmi 0,375% un dzēšanu 2026. gadā (turpmāk kopā – Vērtspapīri).