Pārlekt uz galveno saturu
Izmaiņas ePakalpojumu portāla lietotāju autentifikācijā
Informējam, ka no š.g. 17.janvāra ir veiktas izmaiņas ePakalpojumu portāla lietotāju autentifikācijā
Par ePakalpojumu portāla tehniskajiem pilnveidošanas darbiem 15. - 16. janvārī
Informējam, ka  laika periodā no š.g.15. janvāra plkst. 19.00 līdz 16. janvāra plkst. 19.00 notiks ePakalpojumu portāla tehniskie pilnveidošanas darbi.
Klientu rīcībā nodota jaunā eAizņēmumu (Aizņēmumi) funkcionalitāte
Informējam, ka no 2022. gada janvāra klientiem (kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm un zinātniskajām institūcijām) ir nodrošināta valsts aizņēmuma pieteikuma iesniegšana Valsts kases e‑pakalpojumu portāla sadaļā eAizņēmumi (Aizņēmumi). Jau 2022. gada pavasarī aizņēmējiem tiks nodrošināta iespēja portālā pieteikt arī aizdevuma saistību pirmstermiņa atmaksu.
Par darba laiku decembrī
​Valsts kases darba laiks pirmssvētku dienās, 23. un 30. decembrī, līdz plkst. 15:30.
Japānas kredītreitingu aģentūra R&I saglabā Latvijas kredītreitingu A līmenī
Pirmdien, 2021. gada 13. decembrī, Japānas kredītreitingu aģentūra R&I paziņoja, ka saglabā Latvijas kredītreitingu “A” līmenī ar stabilu tā nākotnes novērtējumu.
Latvija pirmo reizi vēsturē emitē valsts ilgtspējīgās obligācijas
Pirmdien, 2021. gada 6. decembrī, Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmo reizi emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi, piesaistot finansējumu 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,263 % un fiksējot kupona likmi 0,250 %. Obligācijas emitētas Latvijas ilgtspējīgas attīstības atbalstam un finansējuma piesaistei pasākumiem un prioritātēm, kuras vērstas uz klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu, virzību uz klimatneitralitāti un labklājības celšanu. Latvija pirmā no Baltijas un Skandināvijas valstīm ir emitējusi ilgtspējīgās obligācijas.