Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 4. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 7. oktobrī
Trešdien, 4. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2026. gada 7. oktobrī.
Valsts kases seminārs
Valsts kases seminārs “Kas jāzina budžeta iestādēm, sagatavojot 2020.gada pārskatu”
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
2020. gada 4.novembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
No 23. oktobra maksājumus eKasē var parakstīt arī ar eParaksts mobile
Turpinot attīstīt Valsts kases e-pakalpojumus un domājot par lietotāju ērtībām, maksājumus eKasē iespējams parakstīt arī ar eParaksts mobile.
Sagatavots valsts parāda vadības 2020. gada 3. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2020. gada 3. ceturksnī.
Valsts kase emitē obligācijas ar visu laiku zemāko procentu likmi
Trešdien, 14.oktobrī, pirmo reizi iekšējā tirgū izsolītas sākotnēji starptautiskajā finanšu tirgū emitētās Latvijas valsts eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu 2026.gada 7.oktobrī. Obligācijas izlaistas Latvijas Republikas Globālās vidēja termiņa vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros.