Pārlekt uz galveno saturu
Valsts kases seminārs "Aktualitātes grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata sagatavošanā"
Valsts kase šā gada 7. decembrī rīko tiešsaistes semināru.
Darba laiks novembrī, valsts svētku nedēļā
Informējam, ka Valsts kases darba laiks svētku nedēļā ir mainīts: 17. novembrī līdz plkst. 15:15, savukārt 18. novembris - Latvijas Republikas Proklamēšanas diena ir brīvdiena.
Ceturtdien, 3. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 24. janvārī
Ceturtdien, 3. novembrī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 24. janvārī.
Grozījumi kontu atvēršanas un izmantošanas kārtībā
2022. gada 3. novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas:
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Ceturtdien, 2022. gada 3. novembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Sagatavots valsts parāda vadības 2022. gada 3. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases parāda vadības attīstība 2022. gada 3. cetrurksnī.