Pārlekt uz galveno saturu
E-Rēķini: Kas tas ir? Kā ieviest? Ko tas dod?
Kas ir e-rēķins? Tas ir rēķins, kurš izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt.
Valsts kase emitē papildu laidienu 30 gadu obligācijām
Pirmdien, 20.maijā, Latvija, izmantojot labvēlīgo situāciju finanšu tirgos, emitēja papildu laidienu šī gada februārī emitētajām 30 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2049. gadā, piesaistot finansējumu 300 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 1,764% pie iepriekš fiksēta kupona (procentu) likmes 1,875 %.
Valsts kase izstrādājusi vadlīnijas par zemes zem publiskiem ūdeņiem uzskaiti 
2019.gada 4.aprīlī stājās spēkā grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kas nosaka grāmatvedības uzskaiti valdījumā esošiem iekšzemes publiskiem ūdeņiem, jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļai.
15.maija vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 15.maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023.gada 2.novembrī.
Trešdien, 15.maijā notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 15.maijā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
Sagatavots Valsts kases 2018. gada publiskais pārskats
Valsts kase ir sagatavojusi 2018. gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās.