Pārlekt uz galveno saturu
21. novembra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 21.novembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023.gada 2.novembrī.
Trešdien, 21.novembrī notiks valsts vērtspapīru izsole
Trešdien, 21.novembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.
Seminārs „Finanšu uzskaites jautājumi un pārskatu sagatavošanas aktualitātes”
Valsts kase rīko semināru ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību finanšu jomas speciālistiem “Finanšu uzskaites jautājumi un pārskatu sagatavošanas aktualitātes”.
Pasākums pašvaldību vadītājiem „Iestādes finanšu pārskats un iekšējās kontroles sistēma”
Valsts kase šī gada 11. decembrī no plkst. 9:30 līdz 14:30 Attīstības finanšu institūcijas Altum zālē, Rīgā, Doma laukumā 4, pašvaldību vadītājiem rīko kompetences celšanas pasākumu „Iestādes finanšu pārskats un iekšējās kontroles sistēma”.
31. oktobra vērtspapīru izsoles rezultāti
Trešdien, 31.oktobrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023.gada 2.novembrī.
Fitch saglabā Latvijas kredītreitinga novērtējumu
Piektdien, 26. oktobrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch šogad atkārtoti apstiprināja Latvijas kredītreitingu “A-“ līmenī, nosakot stabilu nākotnes novērtējumu (outlook).