Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 21. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 17. janvārī
Trešdien, 21. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 17. janvārī
Sanāksme "Centralizēts risinājums budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts pārvaldes iestādēm"
Valsts kase 2023. gada 6. decembrī organizēja sanāksmi valsts pārvaldes resoriem, lai prezentētu konceptuālo redzējumu un vīziju Budžeta plānošanas un finanšu vadības centralizētajam risinājumam, kas tiek izstrādāts projekta “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” ietvaros.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2024. gada 21. februārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Trešdien, 14. februārī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 22. maijā
Trešdien, 14. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 22. maijā
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2024. gada 14. februārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Virzība uz atbalsta funkciju centralizāciju ar Atveseļošanās fonda atbalstu
Pagājušajā gadā uzsāktas vairākas aktivitātes, lai virzītos uz atbalsta funkciju centralizāciju un standartizāciju valsts pārvaldē atbilstoši 2023. gadā 27. jūnijā Ministru kabinetā pieņemtajam lēmumam par vienotā pakalpojumu centra (turpmāk – VPC) izveidi. Aktivitāšu īstenošanai, lai radītu priekšnoteikumus vienotā pakalpojuma centra izveidei un atbalsta funkciju centralizācijas reformas realizēšanai, piesaistīts Atveseļošanās fonda finansējums.