Pārlekt uz galveno saturu
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2024. gada 28. februārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Trešdien, 21. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 17. janvārī
Trešdien, 21. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 17. janvārī
Sanāksme "Centralizēts risinājums budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā valsts pārvaldes iestādēm"
Valsts kase 2023. gada 6. decembrī organizēja sanāksmi valsts pārvaldes resoriem, lai prezentētu konceptuālo redzējumu un vīziju Budžeta plānošanas un finanšu vadības centralizētajam risinājumam, kas tiek izstrādāts projekta “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” ietvaros.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2024. gada 21. februārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Trešdien, 14. februārī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 22. maijā
Trešdien, 14. februārī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2029. gada 22. maijā
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
Trešdien, 2024. gada 14. februārī notiks konkurējošā daudzcenu izsole.