Pārlekt uz galveno saturu
Trešdien, 12.maijā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā
Trešdien, 12.maijā, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā.
Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju
2021. gada 12. maijā notiks konkurējošā daudzcenu izsole.
Sagatavots Valsts kases 2020. gada publiskais pārskats
Valsts kase ir sagatavojusi 2020. gada publisko pārskatu
Valsts kases darba laiks svētkos
Saīsināts darba laiks pirmssvētku dienā.
Trešdien, 28.aprīlī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā
Trešdien, 28.aprīlī, tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2031. gada 17. martā.
Sagatavots valsts parāda vadības 2021. gada 1. ceturkšņa biļetens
Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2021. gada 1. ceturksnī.